Een "Nacht Lampje"

In het Nederlands is het aaneen schrijven van woorden die een samen stelling vormen de norm. Zo niet in de wondere wereld van de Efteling. Hier heeft men lak aan deze grammatica regel, en het los schrijven van attractie namen, horeca punten en wat dies meer zij, is een kenmerkend onderdeel van de Efteling stijl.

Alhoewel weinig taal autoriteiten deze spelling goedkeuren, houdt de Efteling vrij consequent vast aan het (te) overvloedig strooien met spatiërings tekens. Naar waar dit vandaan komt, en of het überhaupt bewust beleid is, kunnen we slechts gissen.

Eftepedia's naamgevings beleid voor lemma's schrijft voor dat een lemma liefst precies zo genoemd wordt als de term door de Efteling zelf geschreven wordt. Hoe tenen krommend ook, zul je daarom op onze web site veel onjuist spatie gebruik aantreffen.

Vanaf zomer 2023 lijkt de Efteling enige beterschap op dit front te tonen, en in elk geval de namen van pleinen zoals het Anton Pieckplein en Ton van de Venplein aaneen te schrijven.