Een sprookje is een verhaal dat speelt in een onbepaalde tijd op een onbepaalde plaats ("Er was eens..."), waarin fantasie en magie vaak een belangrijke rol spelen. Het is meestal een kort, sterk beschrijvend verhaal over één (moraliserend) thema.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen cultuursprookjes en volkssprookjes. Cultuursprookjes zijn de meer recente sprookjes: ze zijn 'nieuw' geschreven door een bekende auteur en in die vorm worden ze op schrift overgeleverd (Andersen, Fabiola). Bij volkssprookjes is de auteur onbekend; ze zijn door verzamelaars opgetekend en gebundeld uit traditionele volksverhalen uit de orale overlevering (Grimm, Basile).

Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse woord 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Het niet-verkleinde woord 'sprook' is in onbruik geraakt.

In de context van de Efteling spreken we ook over sprookjes als het gaat over de uitbeelding van een sprookje. Bij de meeste sprookjes gaat het over de 29 uitbeeldingen in het Sprookjesbos, maar er worden ook sprookjes uitgebeeld buiten dit deel van het park. Sommige attracties zijn gebaseerd op sprookjes en sommige sprookjes kwamen nooit verder dan een ontwerpconcept.

Zie voor meer informatie:

In het park

Entertainment en metchandise

Televisie

Uitgaven

Wijs 73x73.png
Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om onderscheid te maken tussen de verschillende betekenissen en gebruiken van de term Sprookjes.

Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Sprookjes en verwijzingen daarnaartoe.

Bekijk alle lemma's die de tekst Sprookjes bevatten.