Detail van een flyer

Het Sprookje in het Moderne Leven was een congresdag over sprookjes, op 25 september 1999 in de Efteling. De Efteling en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur organiseerden samen een besloten studiedag over de waarde en betekenis van het sprookje in de hedendaagse tijd. Dit in het kader van het internationale Jaar van de Volkscultuur en het themajaar "Schatkamer van de Sprookjes" in de Efteling.

Sprekers waren onder meer:

  • Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (betekenis van sprookjes en verhalen anno 1999),
  • Ton Dekker van het Meertens Instituut (sprookjes en verhalen in heden en verleden),
  • Stefaan Top, hoogleraar aan de universiteit te Leuven (moderne stadssprookjes en sagen in Vlaanderen),
  • Peter Burger, journalist (hedendaagse 'broodje-aap'-verhalen; over gebraden baby's),
  • Maarten Kossmann, onderzoeker (Berber-sprookjes uit Marokko in vergelijking met West-Europese sprookjes),
  • Victor Frederik, literair docent (het gebruik van sprookjes en verhalen bij cultuureducatie), en
  • Ton van de Ven, creatief directeur van de Efteling (sprookjes in de Efteling).

Naast de genoemde sprekers was er een informatiemarkt met mensen en instellingen die zich met sprookjes bezighielden. De studiedag werd gehouden in het Fata Morgana Evenementen Paleis. De kosten voor het bijwonen van de studiedag bedroegen ƒ 75,-, inclusief de toegang tot het park, koffie en thee en een lunch.

Zie ook