Mr. R.J.Th. van der Heijden

Mr. Reinier Joseph Theodorus Maria (Reinier, Rein) van der Heijden (Waalwijk, 7 februari 1898 - Vught, 1 juni 1981) was burgemeester van Loon op Zand, en mede-grondlegger van de Efteling

Opleiding en carrière als jurist

Rein van der Heijden wordt in 1898 geboren in Waalwijk. Na zijn staatsexamen in 1921 gaat hij in 1923 rechten studeren aan de in dat jaar opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universteit). In 1924 wordt hij voorzitter van de senaat van het ook gloednieuwe studentencorps Carolus Magnus. Zijn agendapunt is aankoop van sociëteit Oranjesingel 42. Als dat gedaan is, treedt hij af om verder te studeren. In 1925 is hij geslaagd voor het doctoraal rechten. Hij gaat aan de slag als curator van faillissementen, later als advocaat en procureur in Den Haag.

Begin 1930 wordt Van der Heijden aangesteld als secretaris van de roemruchte commissie inzake het 'dansvraagstuk'. Deze commissie moet de regering adviseren 'in hoeverre van overheidswege maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot het dansen'.

Burgemeester van Drunen

Van der Heijden in 1930

Per 9 november 1930 wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van Drunen en Elshout. In deze rol is hij onder andere secretaris van de Kamer van Koophandel voor de Langstraat. Op 6 juli 1931 trouwt hij met Betty Perquin.

Op 5 juni 1942 wordt Van der Heijden ontslagen als burgemeester, op last van de Commissaris-Generaal voor bestuur en justitie. Hij wordt vervangen door een NSB'er. Na de bevrijding in 1944 wordt hij weer op zijn oude functie aangesteld die hij tot 1948 bekleedt.

Burgemeester Loon op Zand

Van der Heijden wordt in 1948 aangesteld als burgemeester van Loon op Zand. Wanneer in 1949 de succesvolle expositie De Schoen '49 in het plaatselijke Sportpark wordt georganiseerd raakt voorzitter van het erecomité Van der Heijden enthousiast over de recreatiemogelijkheden die het park biedt. Een jaar later neemt de burgemeester als voorzitter zitting in de nieuwe Stichting Natuurpark de Efteling. Dit zou het begin zijn van een jarenlange innige band tussen het park en Van der Heijden. Van der Heijden heeft van het begin af aan een enorm vertrouwen in de potentie van de Efteling; hij investeert ruim een miljoen gulden vanuit de gemeentekas in het park en koopt binnen zeer korte tijd 65 hectare grond aan.

Sprookjesbosgrondlegger

Op de bestuurvergadering op 1 april in 1952 spreidt de burgemeester zijn plannen omtrent het Sprookjesbos tentoon. Er is er op dat moment al veel nagedacht over het project; zijn vrouw bracht hem een tijd eerder op een avond aan de eettafel op het idee van een originele publiciteitsstunt voor de Efteling. Op dat moment leeft het idee van recreatie nog niet zo onder de plaatselijke bevolking: de jaarlijkse kermis vindt men ruim voldoende vermaak. Met een goede stunt konden de werklustige bewoners van de Langstraat eens leren wat echte ontspanning was. Daar was een echt spectaculaire attractie voor nodig. Op een familiefeest vraagt Van der Heijden zijn zwager Peter Reijnders om eens mee te denken. Deze cineast oppert al vlug de suggestie een 'speel- en sprookjestuin' te ontwikkelen en haalt Anton Pieck erbij. Terwijl Reijnders en Pieck zich bezig houden met het feitelijke ontwerp en de constructie van het Sprookjesbos zorgt Van der Heijden als doortastende voorzitter van de stichting voor de benodigde expansiedrift en oog voor commercie; er wordt nog meer grond aangekocht en in 1959 besluit men tot het bouwen van een bungalowpark. Van der Heijden wordt in dat jaar voorzitter van de Stichting Recreatiepark Het Kraanven.

Van der Heijden in 1971

Van der Heijden staat bekend als een individualist. Hij is bovendien gewend zijn zin door te drijven, waardoor hij zich niet echt populair maakte in de gemeente. Daar staat tegenover dat hij over nuttige (politieke) contacten beschikt die de Efteling later heel goed van pas komen. Hij bezat een feodeaal karakter, het was een man die nauwelijks tegenspraak duldde. Streng maar rechtvaardig, niet makkelijk in de omgang, op het autoritaire af, en een Pietje precies. Maar desondanks is het niet ondenkbaar dat de Efteling zonder de steun van Van der Heijden in zijn hoedanigheid als burgemeester van Loon op Zand niet zo vlug was gegroeid.

Afscheid als burgemeester

Pieck en Van der Heijden in 1978 wanneer ze tot ereburgers worden benoemd

In 1955 wordt Van der Heijden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op 1 maart 1963 treedt hij na 15 jaar af als burgemeester; hij wordt opgevolgd door Louis van Erp. Tevens neemt hij afscheid van enkele andere bestuursfuncties. Voorzitter van het Eftelingbestuur blijft hij echter wél. Hij verhuist naar de door de Efteling gebouwde directiewoning aan de Eftelingsestraat. In 1971 verhuist hij naar een serviceflat; aan het eind van dat jaar stopt hij met het voorzitterschap van 'Stichting tot exploitatie van het recreatiepark Het Kraanven' en een jaar later, in 1972, eindigt het voorzitterschap van Van der Heijden. Na een jaar vol geheime interne vergaderingen en 'verschil van meningen en inzichten' treedt de ex-burgemeester af, waarna Gé Rieter de taak van bestuursvoorzitter overneemt.

In 1978 wordt Rein van der Heijden, samen met Anton Pieck, benoemd tot ereburger van Loon op Zand. Op 1 juni 1981 overlijdt hij in zijn woonplaats Vught.