Louis van Erp in 1980

Louis Marie Johan van Erp (Den Bosch, 10 april 1918 - aldaar, 11 juli 1997) was KVP-politicus en burgemeester van Loon op Zand van 1963 tot 1974.

Vanaf oktober 1963 is hij de opvolger van Reinier van der Heijden, die de 15 jaar daarvoor burgemeester was geweest en vanaf het prille begin betrokken was bij de oprichting van de Efteling. De twee liggen elkaar niet goed, wat onhandig is aangezien Van der Heijden nog steeds de dienst uitmaakt in Stichting Natuurpark de Efteling. De relatie tussen gemeente en park verslechtert daardoor.[1]

Van Erp (m) bezoekt een schoenententoonstelling in de Efteling, 1966

Burgemeester Van Erp komt in functie in de periode dat de Efteling zich snel ontwikkelt als succesvol familiepark, waar sport een steeds minder belangrijk onderdeel wordt. Deze veranderende inslag is een doorn in het oog van Van Erp, die in de raadsvergadering (en de kranten) grote kritiek heeft op de Efteling, onder andere omtrent het opzeggen van de sportfaciliteiten van DESK en het voorzien in een nieuwe locatie voor de velden. De relatie tussen het gemeentebestuur en stichtingsbestuur loopt zo stroef dat voorstellen voor het probleem van de DESK-huisvesting uitsluitend worden uitgewisseld via het bestuur van de voetbalclub, zonder rechtstreeks contact.[2]

De burgemeester wijst het stichtingsbestuur meermaals publiekelijk terecht: in de raadsvergadering van juni 1969 vertelt hij dat hij in Den Haag het openbaar stichtingsregister heeft geraadpleegd om de doelstelling te kennen van de stichtingsakte van De Efteling, die nog steeds ‘de lichamelijke ontspanning en ontwikkeling’ is.[3] Tijdens de openingsspeech van de nieuwe sportvelden op Eftelingterrein in februari 1970 wijst hij er nogmaals op dat het toerisme de overhand had gekregen en tot Europees niveau was gegroeid. Ten aanzien van de zorg voor de lichamelijke ontwikkeling van de inwoners heeft dat het gemeentebestuur zorgen gebaard. "Het doel van de stichting De Efteling is dan ook voor de inwoners niet bereikt.”[4]

In 1974 werd Louis van Erp burgemeester van Geldrop, en werd in Loon op Zand opgevolgd door Ferdinand Fiévez.

  1. Henk vanden Diepstraten: De Efteling/Kroniek van een Sprookje. Baarn: Tirion (2002), p. 75
  2. Echo van het Zuiden: Burgemeester L. Van Erp uitte felle kritiek op bestuur Efteling (8 december 1969)
  3. Echo van het zuiden: Gemeentebestuur gaat weer praten met stichtingsbestuur De Efteling (2 juni 1969)
  4. Echo van het Zuiden: Burgemeester L. Van Erp: “Toerisme heeft bij de Efteling plaatselijke sport verdrongen” (23 februari 1970)