Fiévez in 1980

F.A.A.M. (Ferdinand) Fiévez (Eindhoven, 29 januari 1920 - Kaatsheuvel, 9 mei 1991) was burgemeester van de gemeente Loon op Zand van 1975 tot 1985. De tien jaar daarvoor was hij Tweede Kamerlid voor de KVP.

Benoeming Van der Heijden en Pieck tot ereburgers in 1978

Hij is de opvolger van burgemeester Louis van Erp die het stokje had overgenomen van Reinier van der Heijden. Bij de persdag voor het vijfentwintigste seizoen van de Efteling, op 14 maart 1978, benoemt hij zijn voorganger Van der Heijden samen met Anton Pieck tot ereburgers van de gemeente Loon op Zand. Hij houdt ook een kleine toespraak bij de officiële opening van het Spookslot op 10 mei dat jaar.[1]

Hij benoemt Anton Pieck op diens vijfentachtigste verjaardag, 19 april 1980, bij de opening van het Kabouterdorp tot 'eerste burgemeester van dit unieke dorp’ en hing hem een ambtsketen om. Pieck benoemde daarop Fiévez tot "Commandeur in de Orde van de Claroen-Claere Cantharel der Oudste Categorie Eerste Klasse met Hamer en Aambeeld". Dit om het gemeentebestuur te danken voor hun rol in de afgelopen dertig jaar van het bestaan van de Efteling.

Fiévez (r) bij de maquette van Fata Morgana

Als er later in 1980 demonstraties zijn in de straten van Kaatsheuvel tegen het stilleggen van de bouw van de Python neemt hij een petitie van de demonstranten in ontvangst.

In 1985 is hij aanwezig bij het bezoek van Commissaris van de Koningin Dries van Agt aan de Efteling. Fiévez werd later dat jaar opgevolgd door Hans van Dun.