Demonstratie door de Kaatsheuvelse straten

De bouw van de Python in 1980 werd gestopt door de Raad van State, nadat de Brabantse Milieufederatie bezwaren tegen de nieuwe attractie had. Onder de noemer Bouwstop Python spande de milieubeweging een kort geding aan, waarop de Efteling de tegenactie Stop Bouwstop Python begon.

Op 30 september 1980 verleende de gemeente een bouwvergunning voor de 'Double Loop Corkscrew'. Een maand later tekende de Brabantse Milieufederatie bezwaar aan bij de gemeente. De Python zou voor horizonvervuiling zorgen en teveel geluidsoverlast geven en dat zou in strijd zijn met het bestemmingsplan voor de Efteling uit 1959. De gemeente geeft aanvankelijk geen gehoor aan het bezwaar, waarna de Brabantse Milieufederatie naar de Raad van State stapt. Op vrijdag 24 oktober 1980 schorst de Raad de vergunning. Er komt een verplichte bouwstop. De Efteling laat Vekoma nog even aan de bouw doorwerken omdat uit 'veiligheidsoverwegingen werkzaamheden moeten worden afgerond'. De milieufederatie spande vervolgens een kort geding aan tegen de Efteling.

Stop Bouwstop Python

Overhandigen van een petitie voor het gemeentehuis

Steeds meer personeel ziet in dat de komst van de Python toch nodig is voor een verdere ontwikkeling van de Efteling en voor het behoud van personeel. De Efteling Personeelsvereniging, onder de naam Comité Stop Bouwstop Python, organiseert een demonstratie waar veel gehoor aan wordt gegeven.

De placemat, tentoongesteld in het Efteling Museum

Op een placemat, die sinds 2009 te zien is in het Efteling Museum, werden door het Comité Stop Bouwstop Python vergaderpunten tegen de bouwstop geschreven:

 1. Teruglopend bezoekersaantal t.g.v. sterke concurrentie - met toevoeging
 2. Corkscrew nodig om bezoekersaantal op niveau te brengen - om resultatenverslechtering tegen te houden
 3. Werkgelegenheid en continuïteit zijn in gevaar door schorsing bouwvergunning.
 4. Efteling kan immers een verlies van misschien wel 10.- miljoen niet zonder gevolgen lijden.
 5. Er heeft door R.v.S. geen afweging van belangen milieu t.o.v. werkgelegenheid Efteling plaatsgevonden.
 6. De procedures die ambtelijk moeten worden gevolgd zullen naar onze verwachting leiden tot een te late verlening van bouwvergunning (één jaar)
 7. Daarom wil het gezamenlijke personeel met voorbijgaan aan de te volgen procedures -
  a) milieugroepen op hun onverantwoordelijk handelen wijzen
  b) gemeenteraad motiveren (AKTIE) spoedig tot een besluit te komen op nieuwe bouwvergunning. Niet uitstellen tot 27 nov.
  c) Mr. Troeltwijk op gevolgen wijzen.
  d) Doorbouwen - burgerlijk ongehoorzaam zijn - bezetting

Het Efteling-personeel en familie gaat op 3 november 1980 massaal de straat op om de demonstreren tegen de bouwstop. Er wordt een petitie aangeboden aan het gemeentebestuur. Kinderen in de stoet dragen bordjes met opschriften als "Ik wil blijven draaien" en "Ik wil blijven schommelen", terwijl op grote spandoeken leuzen te lezen staan als "Efteling dood - Gemeente in nood". Een grote Langnekfiguur met twee handen die hem de nek dichtknijpen, stijgt boven de stoet uit. Bezorgde personeelsleden van de Efteling hebben een actiecomité opgericht, "Stop Bouwstop Python", en hebben 1700 handtekeningen verzameld voor een petitie om de bouwwerkzaamheden zo snel mogelijk opnieuw aan te laten vangen.

De tekst gaat als volgt:

Wij, het gezamenlijk personeel en onze gezinnen, en alle anderen die in hun bestaan van de Efteling afhankelijk zijn, uiten hiermede onze diepe bezorgdheid over het stopleggen van de bouw aan de Efteling double loop corkscrew, Python genaamd, om de volgende ons moverende redenen: 1) thans ernstig wordt betwijfeld, of de voor het voortbestaan van de Efteling noodzakelijke nieuwe attractie, Python, tijdig kan worden gerealiseerd; 2) het stilleggen van de bouwwerkzaamheden het onmiddellijke ontslag betekent voor 8 mensen van de aannemingsbedrijven aan wie de opdracht is verleend; 3) stopzetting van de bouw ook consequenties heeft voor de werkgelegenheid in en om de Efteling. Op korte termijn kunnen thans tien seizoenmensen en een groter aantal vakantiewerkers minder aangenomen worden; 4) thans elke garantie ontbreekt om de bouw van de Python, eventueel later dan gepland, alsnog te realiseren. Door al deze zaken is een gerechtvaardigde vrees ontstaan dat ook andere, toekomstige Eftelinginspanningen welke voor het continueren van het bedrijf van vitaal belang zijn, in hun ontwikkeling worden belemmerd met alle negatieve gevolgen vandien voor onder meer de hoogst noodzakelijke werkgelegenheid binnen de gemeente Loon op Zand. Wij verzoeken u daarom met klem alles wat in uw vermogen ligt te bewegen om de bouwstop ongedaan te maken en alle daarvoor benodigde procedures met de grootst mogelijke spoed in werking te stellen.

Het heeft effect, want eind december 1980 belooft de gemeente dat de bouwvergunning opnieuw verleend kan worden.