Logo bmf.jpg

De Brabantse Milieu Federatie is een overkoepelende stichting, opgericht in 1972 die ruim 110 natuur- en milieugroepen in de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigt. De B.M.F. houdt zich onder meer bezig met het natuurbehoud in Brabant en is hierdoor al regelmatig in conflict geweest met de Efteling, wiens uitbreidingsplannen geregeld tegen de wensen van de B.M.F. ingaan.

Het eerste protest richtte zich tegen het Spookslot, waarbij pamfletten uitgedeeld werden met leuzen als “Spookslot = Spookbos”. Dit protest kreeg nog niet veel tractie, maar de protesten tegen de Python, kort daarop, liepen wel hoog op. Het lukte de B.M.F. om een bouwstop voor elkaar te krijgen, die weer een sterke tegenreactie uitlokte van Eftelingmedewerkers. Uiteindelijk is de Python er wel gekomen.

Het meest recente voorbeeld is Droomrijk, een Eftelingproject dat mede door grote bezwaren van de B.M.F. flinke vertraging heeft opgelopen, en door een procedure bij de Raad van State uiteindelijk niet doorgegaan is.

De federatie is een orgaan dat haar doelen wil bereiken door overleg en eventueel het voeren van procedures. Het heeft wat dat betreft dus een beduidend andere signatuur dan bijvoorbeeld GroenFront, dat activistisch en minder comprisbereid is. De Efteling heeft dit onderkend en bij het ontwikkelen van Bosrijk dan ook intensief met onder andere de B.M.F. overlegd om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel was. Dit heeft succes gehad: Bosrijk is inmiddels gerealiseerd met instemming van de B.M.F..