Betty Perquin zou het idee voor een Sprookjesbos gehad hebben.

De familie Perquin is de schoonfamilie van Reinier van der Heijden en Peter Reijnders.

Peter Reijnders trouwt op 27 oktober 1927 met Helena (Lène) Perquin. Op 6 juli 1931 trouwt haar zus Elizabeth (Betty) Perquin met Reinier van der Heijden en worden de twee mannen dus zwagers.

Deze familieband is volgens de overlevering bepalend geweest voor het ontstaan van het Sprookjesbos; Betty zou het idee geopperd hebben, haar man Reinier van der Heijden zag hier wel iets in voor de gemeente waar hij burgemeester was en hij vraagt de man van zijn schoonzus, cineast Peter Reijnders, om zorg te dragen voor de uitvoering.

Ook andere familieleden zijn bij het Efteling-project betrokken:

  • C.J.G. (Cornelis) Perquin, een broer van Helena en Betty, was de architect van het Café-Restaurant.
  • Pater prof.dr. N.C.A. (Nico) Perquin, een andere broer en bekend pedagoog, sprak een rede uit bij het tien jarig jubileum van het Sprookjesbos in 1961. Fragmenten uit de rede zijn opgenomen in Het Sprookje van de Efteling.
Opschrift Perquinlokaal

Ter ere van Cornelis Perquin werd in 2023, bij een verbouwing van zijn Café-Restaurantcomplex, een interne vergaderruimte op de bovenverdieping naar hem genoemd: het Perquinlokaal.