Jack Rijnen in 2021

Jack Rijnen was van 1986 tot 2007 achtereenvolgens (assistent) hoofd Dienst Buitenobjecten, beheercoördinator afdeling 'Kwaliteit en Beheer' en projectleider bij de Efteling.

Rijnen werd aangenomen als assistent van toenmalig hoofd Dienst Buitenobjecten Piet Schapendonk met de intentie om die op te volgen in die functie, zoals begin jaren 90 ook gebeurde.

Eén van de eerste grote projecten van Rijnen bij de Dienst Buitenobjecten, waar ook de tuindienst onder viel, was het uitbreiden van de zomerbeplanting (het zogenaamde zomergoed) van 80.000 stuks naar maar liefst 350.000 stuks voor het seizoen 1987. Dit op initiatief van Schapendonk, omdat er voor 1987 "geen grote attractie op het programma stond" (maar wel de Pagode werd geopend), en hiermee de beplanting een attractie op zich moest worden in het park. Er werden siertuinen aangelegd aan de laan van het huidige Marerijk naar het Spookslot, nabij de tegenwoordige Pardoes Promenade, en op de plek waar nu het Kinderspoor te vinden is.[1]

Vervolgens hield Rijnen zich jarenlang bezig met het ontwerp en de uitvoering van zowel projectmatig als regulier werk in de buitenruimte, zoals beplanting, bestratingen, waterpartijen en civiele techniek als afwatering en riolering.

Onder zijn leiding als beheercoördinator Afdeling Kwaliteit (vanaf 1998) werden er flinke stappen gezet rond het kwaliteitsmanagement van het park, en werd de digitale administratie van bijvoorbeeld de milieumaatregelen sterk verbeterd.

Na 2000 gaat Rijnen aan de slag als projectleider (later ook projectcoördinator genoemd). Hij is dan enkele jaren vooral bezig met de abstracte voorbereiding van bijvoorbeeld bestemmingsplannen voor de verblijfsaccommodaties, iets dat hem veel minder ligt dan de concrete uitvoering. Omdat er geen plaats is om opnieuw weer uitvoerend aan de slag te gaan, besluit hij in 2007 om de Efteling te verlaten.

De retentievijver voor hemelwater in de hoek van de Kinkenpolder en de Braakakker, aan de westkant van de hoofdparkeerplaats, draagt ter ere van Rijnen informeel de naam 'Lac du Jack'.

Belangrijke projecten

Belangrijke projecten in de buitenruimte van het park waar Jack Rijnen bij betrokken was:


Voorts als projectcoördinator:

  1. Podcast Kleine Boodschap nummer 211, 'In gesprek met Jack Rijnen' (26-4-2021)