Boodschap 73x73.png

Dit artikel gaat over de planeet Symbolica uit het legendarium rond Pardoes de Tovernar. Zie Symbolica voor de gelijknamige attractie in de Efteling.

Een kaart van Symbolica

Symbolica is een fictieve planeet, de belangrijkste planeet in de Wereld van Pardoes. Symbolica is verdeeld in een aantal gebieden: de Nevelbergen, de Nevelwouden, Insulana, Draconia, Legendaria, Mysteris, Maracura, Mythena, Sagarea en Saga. Verder zijn er vier zeeën te vinden: Oceana di Mare, Zee van Saga, Golf da Zodra en Oster Zee. Het belangrijkste en meest centrale gebied is Saga, hierin ligt Hartenstad met de Hartenhof. Om Saga zijn verschillende andere gebieden met steden en natuurgebieden te vinden.

Saga

Saga is het belangrijkste gebied van het Symbolicaanse rijk. Hier bevinden zich het Sagenwoud, de Ortarivier en -valei, het Spiegelmeer, berg Inspirea, Hartenstad en Hartenhof. Het is het dichtstbevolkte gebied van Symbolica en naast Symbolicanen, de vaste inwoners, zijn er altijd vele passanten te vinden. Op een plateau in de Ortavalei ligt Hartenhof, het paleis waar onder andere Pardulfus, Pardijn en de hofhouding zich huisvesten. Op het terrein om het paleis heen liggen siertuinen, boomgaarden en kruidentuinen en de cottage van Aliciana. Ook vinden we in Hartenhof Grootmagister Almar in zijn observatorium en de studenten in de Toveracademie.

Symbolica heeft maar liefst vijf zonnen, en de Zonnewende is jaarlijks een grote feestdag.

Andere planeten

Symbolica en buurplaneten

Behalve de grote planeet Symbolica is er een aantal andere planeten benoemd in het universum van Pardoes. Zo ligt onder Symbolica, vlak bij de Benedenpool, de kwade planeet Zombor waar Savonin de heerser is. Het is een planeet waar nauwelijks zonlicht op valt, waardoor het er ijzig koud en dor is. De enige warmtebron op Zombor is de Magmarivier. Pantagor en zijn hulpje Rattar leven hier, nadat ook Pantagor is verbannen van Symbolica.

Links van Symbolica is Miraclia te vinden, de planeet die half in de Evenmaar ligt. Hier zijn figuren als Paddel en Pieter Muis geboren en het is nog steeds de woonplaats van Pieter Muis en Gwendolcus.