Eén van de beter bewaakte schatten van het park bij Draak Lichtgeraakt

Een schat is een collectie munten, sieraden, edelstenen of andersoortige bijzonder waardevolle objecten die in sprookjes of legenden vaak als goed bewaakt bezit van een slechterik of beloning voor de protagonist figureert. Ook in de Efteling komen we op een flink aantal plaatsen een meer of minder grote schat tegen. Sommigen daarvan bestaan voor een significant deel uit (plastic) Eftelingdukaten.

Voorts valt voor goud producerende dieren als Ezeltje Strek Je of geautomatiseerde ambachtslieden als het Smidje te verdedigen dat hun dagproductie met regelmaat schatwaardige proporties kent.