Trosboog op het Dwarrelplein

De TROS (Televisie en Radio Omroep Stichting), is in 1964 ontstaan en is de meest commerciële publieke omroep. De TROS heeft in het verleden veel producties in, in samenwerking met, of in opdracht van de Efteling gemaakt en is haast de staatstelevisie van de Efteling te noemen.

Tussen 2010 en 2017 organiseerde de TROS jaarlijks een "ledendag" in de Efteling.

De TROS kreeg in 2011 twee boetes van bij elkaar € 120.000,- van het Commissariaat voor de Media, omdat "in het kinderprogramma 'Het Sprookjesboomfeest' reclame-uitingen zijn getoond én omdat de TROS zich dienstbaar heeft gemaakt aan het maken van winst door De Efteling". [1] De boetes werden wegens de onderlinge samenhang in hoger beroep verlaagd tot € 69.000,-.[2]

In 2014 is ze gefuseerd met de AVRO en heet nu AVROTROS.