Het verslag van de dag

De Unicef-kindermanifestatie was een groot evenement in de Efteling op 19 mei 1979 georganiseerd door UNICEF ter afsluiting van "Het Jaar van het Kind".

Het jaar 1979 werd uitgeroepen door de Verenigde Naties om ter gelegenheid de twintigste verjaardag van de Verklaring van de Rechten van het Kind uit 1959 (voorloper van de huidige Kinderrechtenverdrag uit 1989) luister bij te zetten. Unicef Nederland greep dit aan voor een bewustwordingsproject rondom deze rechten, met diverse activiteiten zoals een sponsorloop, en als afsluitend hoogtepunt dit evenement in de Efteling, waarvoor door dertig scholen in heel Nederland en Vlaanderen de verklaring werd bestudeerd en elk een uitbeelding van een recht voorbereidde.[1]

Het evenement vond van 11.00 tot 16.00 plaats op de Speelweide. Het programma omvatte de nodige toespraken, het samen zingen van het speciaal gecomponeerde Kindermanifestatielied en het uitbeelden van de verschillende rechten door steeds een andere schoolklas. Grote verrassing op de dag was dat Prinses Beatrix om 14.00 uur onverwacht een bezoek bracht aan het evenement, en bleef tot het einde.[2]

Een belangrijke reden om het evenement in de Efteling te organiseren was ook de uitstraling op de in het park aanwezige (volwassen) bezoekers. Daarom was er op een andere plek in het park, bij het Witte Paardplein, ook nog een Unicef-informatiestand te vinden.[3]

Na afloop van het evenement was de Efteling ook 's avonds nog geopend. Deze avond kende een grote toeloop van bezoekers en op basis daarvan besloot het park het jaar daarop zelf een avondopenstelling te organiseren: Fiesta Tropicana.[4]

  1. Verslag van de Unicef-kindermanifestatie op 19 mei 1979 (Nationaal Archief)
  2. Henk vanden Diepstraten: De Efteling/Kroniek van een Sprookje. Baarn: Tirion (2002), p. 110
  3. Persmap Unicef Kindermanifestatie Efteling 19 mei 1979 (Nationaal Archief)
  4. Tentoonstelling 'Van Poppenkast tot Theater', Efteling Museum, 2007