Het in 1980 nog bosachtige gebied waar de heuvel gelegen was.

De Tietenberg of Tietenheuvel was de informele naam voor een gebied ter hoogte van waar nu Symbolica ligt, waar verliefde en/of hitsige paartjes elkaar plachten te ontmoeten voor fysiek contact. Parkbezoekers, met name frequente bezoekers uit de directe omgeving, maar ook Eftelingmedewerkers konden hier aan hun trekken komen.

In officiële Efteling-publicaties wordt er opvallend genoeg niet over gesproken, dus de precieze locatie is niet met zekerheid vast te stellen. De meeste bronnen zijn het er echter over eens dat de Tietenberg gelegen moet zijn geweest achter het Carrouselpaleis, in het toen nog ongebruikte, bosachtige gebied waar nu Polles Keuken en Symbolica staan. In Efteling-documentatie uit begin jaren tachtig vinden we de aanduiding Kale berg op deze plek, wat dus heel goed naar dezelfde heuvel kan verwijzen.

Aanduiding "Kale berg" op een plattegrond uit 1980.

De realisatie van de Pagode in 1987 moet al afbreuk hebben gedaan aan het gevoel van privacy, maar met de aanleg van de Pardoes Promenade en de Brink in 2000 werd dit bos bestraat en verdween hier definitief de gelegenheid tot een intiem samenzijn zonder pottenkijkers.

Toevallig of niet, maar tussen het Carrouselpaleis en de huidige EHBO-post Marerijk, waar nu de spoorlijn loopt, was een pad gelegen in de richting van dit bosgebied, dat in de jaren zestig werd aangeduid als het "Liefdeslaantje".

Verwijzingen
  • Mari van Heumen via Gonnie & Bert op Wonderchat (17 augustus 2002)
  • TROS: Het Mooiste Meisje van de Klas (29 mei 2014)
  • Kaatsheuvel Blogspot: Cursus scootmobielen in Kaatsheuvel (11 mei 2009)
  • Facebook-groep Je bent een Ketsheuvelse als (5 augustus 2014)
  • Themepark.nl: Jeugdherinneringen bij een pretpark (3 oktober 2015)
  • Nieuwe Rotterdamsche Courant: Het dorp is trots op de Efteling, maar er klinkt nu toch protest (7 augustus 2018)
  • Bram van Binnendijk: Herinneringen aan Theo Hochwald (2022), p. 1