Liefdeslaantje aangeduid op situatietekening 1969

Het Liefdeslaantje was in de jaren vijftig en zestig een pad vanaf de huidige Soete Inval in zuidelijke richting tussen de Speelweide en het Carrouselplein door. Hier ligt nu een stuk van de spoorlijn. Aan dit pad was de Magische Liefdesbron gelegen.

De Liefdesbron werd toegevoegd aan het begin van seizoen 1954,[1] als onderdeel van een upgrade van dit gebied waarbij ook de poort aan het begin van de Dubbele Laan en het Anton Pieckplein gerealiseerd werden. Het pad heeft ook al sinds die tijd zijn naam. Een krantenartikel uit april 1954 schrijft dat je de Liefdesbron vindt "in het romantische laantje dat aan het sprookjesbos grenst en dat bij de bezoekers reeds de naam 'liefdeslaantje' heeft gekregen".[2]

Vroeger het Liefdeslaantje, nu de spoorlijn tussen het Carrouselpaleis en de Speelweide

De Liefdesbron verdwijnt al snel, maar het pad blijft zijn naam houden. Op een interne tekening van de Efteling uit 1969 wordt de term zelfs gebruikt om de Garderobe aan te duiden als 'Garderobe Liefdeslaantje'.[3] Tot wanneer de naam en het pad precies in gebruik bleven is niet duidelijk, maar in 1984 werd het spoor van de Efteling Stoomtrein Maatschappij doorgetrokken via de plek waar het laantje liep. Sindsdien is het te voet niet meer toegankelijk.

Verwijzingen
  1. Henk vanden Diepstraten: De Efteling / Kroniek van een Sprookje, p. 33 (2002)
  2. Echo van het Zuiden: De Efteling / Kaatsheuvel (16 april 1954)
  3. Situatietekening behorende bij bouwvergunningsaanvraag toiletgebouw (februari 1969)