Ontwerp voor Plein 1900

Onder de noemer Plein 1900 werd in de jaren negentig gewerkt aan een nieuwe locatie voor de zweef- en draaimolens uit de oude Speeltuin, geplaatst in een 'Piecks' decor van geveltjes en gebouwtjes anno 1900. Uiteindelijk werd het plan in 2003 naar ontwerp van Michel den Dulk uitgevoerd als uitbreiding van het Anton Pieckplein.

Ontwerp Anton Pieckplein 2003

Nadat in 1990 het Volk van Laaf een groot deel van de Speeltuin verving was er behoefte om de molens een mooie plek te geven. Uit ongeveer die tijd stamt een concept voor een Plein 1900 op de Sint Nicolaasplaets, met een Pieckse gevelrij vol huisjes en torentjes waar nu Villa Volta, Raveleijn en Droomvlucht staan. Het kwam niet tot uitvoering, maar de naam Plein 1900 dook nog regelmatig op in geruchten over een project in ontwikkeling. Zo was er in 1998 sprake van een voor 2000 gepland "nostalgisch stuk Pieckromantiek dat terug tot leven wordt gebracht" (dixit Wondere Wereld Web) ook weer onder de naam Plein 1900.

De werktitel Plein 1900 hangt ook samen met het concept Breughelbrink; eind jaren 90 werd door Ton van de Ven onder deze noemer nagedacht over het plaatsen van "allemaal Pieckhuisjes" (aldus Henny Knoet) aan wat later de Brink zou worden (nu locatie Symbolica). Breughelbrink werd uiteindelijk ook de werktitel van wat onder leiding van Michel den Dulk wél zou uitgroeien tot het nieuwe Anton Pieckplein van 2003, waarvan de indeling, elementen en uitstraling erg lijken op de toen meer dan tien jaar oude tekening van Plein 1900 op het Sint Nicolaesplaats.