De Ronde Zaal

De Ronde Zaal is een ruimte in de wachtrij van het Spookslot. De zaal vormt een bocht in de wachtrij, tussen de gang van de deur met de rammelde kettingen tot de spinnenvreter en het halletje voor de hoofdshow met zicht op de Oosterse Geest.

Middenin de ronde zaal hangt een grote kroonluchter aan de wijsvinger van een enorme, harige arm. Af en toe beweegt de arm een beetje, waardoor de kroonluchter vervaarlijk heen en weer schommelt.

De onderkant van de acht muren bestaat uit ruwe steen, maar het deel erboven is glad, licht stucwerk, uitlopend in een boog.

In de drie hoeken van elk van de acht segmenten van het plafond is een gestileerde bokkenkop geschilderd. Het plafond oogt massief, maar schijn bedriegt. Tijdens elke cyclus dimt het licht en worden de drie Vlederiken boven het plafond zichtbaar. Als ze beginnen aan hun duikvlucht richting de bezoeker, klinkt een donderslag en is het plafond in een flits weer massief.

Achthoekig

De Ronde Zaal is overigens niet helemaal rond, maar achthoekig en bevindt zich niet, zoals vaak wordt verondersteld, in de toren van het slot, maar een stukje verder naar achter in het gebouw. Vanaf het Heksenpad is deze octagonale uitbouw goed te zien.

Drie duivels

De Ronde Zaal heeft maar liefst drie soorten duivels. Op de muren vinden we reliëfs van klassieke bok-achtige duivelfiguren die een schild vasthouden. Deze lijken geïnspireerd te zijn op 19e eeuwse afbeeldingen van de vaak met afgoderij geassocieerde god Baphomet. Op de pilasters tussen de muren zitten cartooneske, vleermuisachtige duiveltjes, die elk twee kaarsen vasthouden. En tot slot zijn er de Vlederiken, wezens met vleermuisvleugels en monsterlijke koppen met slagtanden, die voor en na de vertelling van het verhaal boven het plafond verschijnen.

Schild

19e eeuwse gravure van Baphomet

Op elk van de muren bevindt zich een reliëf van een empirisch wapenschild. Het schild is gevierendeeld en heeft een hartschild van goud met een spin erin. De kwartieren zijn om en om een schedel op keel en een hart in keel op azuur. De schilden zijn om en om gespiegeld. De schilddrager is een duivelfiguur met lange hoorns en een kroon met een vijfpuntige ster. Deze duivelfiguur doet denken aan een afbeelding van Baphomet. Baphomet was een door de tempeliers aanbeden (af)god, met de wijsheid en kennis als thema. Later speelde deze deels antropomorfe bok een rol in allerlei occulte rituelen en mystieke emblematiek.