WNF logo met de panda

Het Wereld Natuur Fonds (afgekort WNF, internationaal: World Wide Fund for Nature, of WWF) is een wereldwijd opererende en in hoog aanzien staande natuurbeschermingsorganisatie.

In 1961 wordt het World Wildlife Fund opgericht in Zwitserland, met als doel het uitsterven van zeldzame diersoorten te voorkomen, en vervuiling tegen te gaan. Prins Bernhard wordt de eerste president. Een jaar later volgt de Nederlandse afdeling Stichting Natuur Noodfonds Nederland, ook voorgezeten door Prins Bernhard en gevestigd in Zeist. De banden met Nederland blijven altijd sterk, zo is van de vijf miljoen donateurs wereldwijd bijna één miljoen afkomstig uit Nederland. Het symbool van de organisatie is de pandabeer. In 1965 wordt de naam van de Nederlandse tak gewijzigd naar Wereld Natuur Fonds.

In 2001 komt het WNF naar de Efteling toe. De organisatie heeft al langer het idee voor een eigen attractie en na bezoek aan verschillende parken had men besloten dat een 3D-bioscoop de beste vorm zou zijn. De Efteling, op dat moment hard op zoek naar een jubileumattractie voor 2002 en op het punt staand om dan maar een plankattractie te kopen, klinkt dit als muziek in de oren en PandaDroom is een feit.

Het is de eerste attractie in de Efteling waarin de boodschap van een externe partij zo duidelijk verwerkt is. In het derde deel, de Dierenwereld, kan het WNF zelfs nieuwe donateurs werven. Vanaf 2002 wordt het WNF ook vermeld als Partner in Kwaliteit.

Componist Maarten Hartveldt kwam via werkzaamheden voor het WNF in contact met de Efteling, dat hem vervolgens vroeg de parkmuziek te componeren.

Het contract werd nog een aantal maal verlengd, in 2010 met vijf jaar, en daarna nog eens twee en later nog drie jaar tot eind 2020. De attractie zelf werd niet wezenlijk aangepast. In samenspraak besloot men echter de samenwerking eind 2019 te beëindigen. Per dat moment gaan de partijen uit elkaar, en verving de Efteling de attractie PandaDroom door haar opvolger Fabula. De meeste vermeldingen van WNF zijn daarbij verwijderd, maar met name in de Speelwereld zijn nog meerdere referenties terug te vinden.