Karpervijver gezien vanaf de loopbrug
Het bordje bij de Karpervijver in 2003

De Karpervijver is een waterpartij gelegen tussen de achterzijde van de Piraña en de wandelroute Ruigrijk. Het water bestaat echter al sinds de aanleg van het park maar werd eerder Kanovijver genoemd. In 1983 heeft de komst van de Piraña in de toenmalige Kanovijver dit afgescheiden gedeelte water opgeleverd. Het staat via een duiker in open verbinding met de Vonderplas. Over de vijver is een loopbrug richting het Pirañaplein gelegen.

De naam Karpervijver verwijst uiteraard naar de betreffende vissoort. In 2003 werden alle karpers uit de Kanovijver verplaatst naar deze nieuw gedoopte Karpervijver,[1] om de Kanovijver droog te leggen voor de nog te bouwen attractie De Vliegende Hollander. Op de parkkaarten staat de naam niet aangegeven, maar de naam is sinds 2003 wel enige jaren op een bordje aanwezig geweest. Dit is opvallend omdat andere waterpartijen niet van een dergelijk naambordje voorzien zijn.

Nieuwe oevers in herfst 2019

Tot de herfst van 2019 had de Karpervijver oevers van houten beschoeiing. In dat jaar werd bij groot onderhoud aan de vijver de huidige meer glooiende oeveraanleg gerealiseerd.


  1. Wonder! juni 2003