Een gaanderij of arcade is een bogengalerij.

In de Efteling zien we gaanderijen bij sommige sprookjes, zoals Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Wolf en de Zeven Geitjes, en in bijvoorbeeld de wachtrij van Fata Morgana. Het Spookslot had aan de zijkant van de attractie een gaanderij die je van de voorzijde naar het parkdeel dat achter het slot lag voerde.

De term wordt ook wel ten onrechte gebruikt voor overdekte ruimten vanwaaruit bezoekers een tafereeltje kunnen bekijken, zoals de galerijen in De Indische Waterlelies en sommige Laafhuysjes.