Een gaanderij of arcade is een bogengalerij.

In de Efteling zien we gaanderijen bij sommige sprookjes, zoals Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Wolf en de Zeven Geitjes, en in bijvoorbeeld de wachtrij van Fata Morgana.

De term wordt ook vaak ten onrechte gebruikt voor overdekte ruimten vanwaaruit bezoekers een tafereeltje kunnen bekijken, zoals de galerijen in De Indische Waterlelies, sommige Laafhuysjes, en de sta-tribune bij de hoofdshow van het Spookslot.

In sommige gevallen is de benaming twijfelachtig. Hoewel de tribune bij het Spookslot een kale ruimte is, wordt wel gesuggereerd dat je als bezoeker in een gaanderij van de Kloostertuin staat. Thematisch gezien is dit dus wel een gaanderij. De gang in Lal's Brouwhuys mist de typische boogstructuur, maar heeft wel een boogvormig dak.