Oprichters Van Heumen, Van Meel en De Rooy

De 'Oude Hap' was begin jaren negentig een werkgroep binnen de Efteling die zich bezighield met het bewaken van oude 'Efteling-details' en het herstellen van verdwenen of defecte zaken die vanouds in het park aanwezig waren.

De werkgroep werd in 1993 opgericht en de naam verwijst naar het feit dat hij bestond uit oudgedienden Jan van Meel, Mari van Heumen en Hans de Rooy, aangevuld met Ton van de Ven van de ontwerpafdeling en Paul Beck als voorzitter namens de directie.

De drie medewerkers, die elk al langere tijd in dienst waren en ook vaak in hun jonge jaren al in het park kwamen en het daarom nog uit de eerste hand van vroeger kenden, spraken elkaar over oude details uit de tijd van Pieck die niet meer aanwezig waren in het Sprookjesbos, of die permanent defect waren of in een opslag lagen. Voorbeelden waren de groen/blauw/geelgekleurde vensterglaasjes van het paddenstoelenparcours, de stropdas van dik touw van Langnek en de handgeschreven belettering van de wegwijzers in Anton Pieck-lettertype; maar ook geheel verdwenen attracties zoals de Liefdesbron en de Chinese Nachtegaal. Zij wendden zich tot het managementteam dat er wel wat in zag, en de werkgroep kreeg een budget om zaken aan te gaan pakken.

Alhoewel gestart in het Sprookjesbos, ging zich men al snel ook op de andere arealen richten en maakte zich bijvoorbeeld zorgen over en verzetten zich tegen de signalen dat de kanovijver zou gaan verdwijnen. Ook pleitten ze voor eerherstel voor de traptreintjes door die bijvoorbeeld te verplaatsen, en bedachten ze voor in het nog maar weinig gebruikte Carrouseltheater zelfs een geheel nieuwe, mechanische show. De werkgroep werd ook gevraagd mee te denken met nieuwe attracties om ook daar de Efteling-sfeer goed te behouden, en ze dachten na over een nieuwe speeltuin in het Noorderpark.

De groep pleitte voor het aanstellen van een kwaliteitscontroleur binnen de Efteling. Die zou bijvoorbeeld belast kunnen worden met het probleem dat er een woud aan wegwijzers in het park was ontstaan in allerlei verschillende kleuren en lettertypen. En iets doen aan het feit dat de kleur Piecks blauw nog maar nauwelijks in het park te zien was.

Wat er precies wel en niet dankzij de werkgroep is gerealiseerd is niet bekend. Echter, in 2003 werd opnieuw een werkgroep opgericht met een vergelijkbare missie: 'Oog voor Detail' geheten, waar Van Heumen en De Rooy wederom lid van waren.

Verwijzingen