Affiche voor dagtocht naar de Efteling, circa 1987

De Nederlandse Spoorwegen (NS) is de enige vervoerder op het hoofdspoornet en een verzelfstandigd overheidsbedrijf. Over de jaren hebben de NS en Efteling op verschillende vlakken samengewerkt.

Over de NS

In 1917 fuseerden de twee private bedrijven Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar de nv Nederlandse Spoorwegen, een staatsbedrijf dat de uitbating van het Nederlandse spoor sinds die tijd ter hand heeft genomen. In 1993 werd het bedrijf verzelfstandigd, en enkele decentrale sporen aan andere vervoerders gegund. Alle aandelen zijn echter nog steeds in handen van de rijksoverheid.

NS Dagtochten en NS Wonderkaart

Oud entreebewijs voor de Efteling als contramerk van een NS-vervoersbewijs

In de wereld van de Efteling vond er veel samenwerking plaats in de vorm van joint promotions: de Efteling en NS stellen gezamenlijk een arrangement van vervoer en parktoegang samen dat door beide aangeprezen wordt. In de jaren 70, 80 en 90 had de NS een aantal van dat soort genummerde pakketten, de NS Dagtochten; de Efteling was al die tijd de meest prominente NS Dagtocht nr. 1. In 1977 werden er 38.000 verkocht en het jaar daarop, de opening van het Spookslot, zelfs 55.000.

Dit concept is tussen 2006 en 2008 even terug geweest in een speciale NS-Wonderkaart. De kaartjes voor trein, bus en entree, met 20% korting, waren vervat in een zeer Eftelings omhulsel, en voorzien van een 'geheime' boodschap. Deze boodschap kon met een UV-lamp in de uitsparing ter linkerzijde van de Prinsenpoort zichtbaar gemaakt worden. Tegenwoordig wordt met meer incidentele combinatieaanbiedingen gewerkt.

Efteling Stoomtrein Maatschappij

De samenwerking tussen NS en Efteling werd erkend door dit bord bij Station Ruigrijk

Voor de exploitatie van de Efteling Stoomtrein Maatschappij wordt ook veel samengewerkt met NS, waarbij natuurlijk vooral kennis en materialen geleverd wordt in plaats van de marketing en korting. De NS wordt hiervoor erkend op een bord bij Station Marerijk, en, tot de sloop daarvan, bij Station Ruigrijk. In de tekst worden ze partners in kwaliteit genoemd, terwijl de NS nooit officieel Partner in Kwaliteit is geweest.

Nederlandse Spoorwegen en
Efteling Stoomtreinmaatschappij
samen op het goede spoor!

Partners in kwaliteit!

Spookslot

NS-logo op zerk

Het beroemde logo van NS, ontworpen door Gert Dumbar, was in spiegelbeeld te vinden op een grafzerk in de voortuin van het Spookslot. Op een andere zerk zat op een vergelijkbare plek iets dat zou kunnen doorgaan voor het logo van de Rabobank.