Tentoonstellingsbord naast het Diorama

De Anton Pieck-tentoonstelling was een tentoonstelling in 1995 in de Dioramahal waar verschillende ontwerptekeningen van Anton Pieck tentoongesteld werden. De tentoonstelling werd gehouden n.a.v. de honderdste geboortedag van Anton Pieck.

Pierrot-ontwerp tentoongesteld