De Sprinklervijver, ten noorden van de spoorbrug
De vijver in lege toestand

De Sprinklervijver is een hoger gelegen bassin aan de noordkant van de Siervijver. Dit is het hoogste punt van de verschillende waterpartijen van de Efteling die met elkaar in verbinding staan. Middels een boogvormige overstort parallel aan de spoorbrug loopt water uit de Sprinklervijver naar de rest van de Siervijver. Deze overstort werd in (vermoedelijk) 1991 aangelegd op basis van een houten dammetje dat hier sinds eind jaren 80 ligt. Aan de oostelijke oever van de Sprinklervijver is de inlaat van het Klaterwater te vinden van waaruit gezuiverd water vanuit 'Ven Zuid' van het Efteling Golfpark het park binnenkomt. Deze inlaat is naast het Podium Siervijver waaronder de bronpompinstallatie te vinden is die voor de introductie van het Klaterwater primair verantwoordelijk was voor de watervoorziening van het park. Deze installatie is nu nog slechts als noodvoorziening aanwezig. In de Sprinklervijver is de huidige, bescheiden incarnatie van de Siervijver-fontein te vinden.

De Sprinklervijver komt aan zijn naam doordat vanuit deze vijver de sprinklerinstallaties van het Efteling Hotel en Droomvlucht worden gevoed. Beide werden opgeleverd in 1992, het jaar waarin ook een nieuw, strenger bouwbesluit in werking trad. Als eerste Eftelinggebouwen werden deze voorzien van een sprinklerinstallatie om zo de brandveiligheid te vergroten. De gecombineerde bron van het water werd dus de voor dat jaar in gebruik genomen Sprinklervijver. Andere besprinklerde gebouwen zoals het Huis van de Vijf Zintuigen en het Efteling Theater gebruiken de Vonderplas als waterbron. De Sprinklervijver heeft, in tegenstelling tot de rest van de Siervijver, een waterdichte bodem van zwarte kunststoffolie.