De Sprinklervijver, ten noorden van de spoorbrug
De vijver in lege toestand

De Sprinklervijver is een hoger gelegen bassin aan de noordkant van de Siervijver, bij het terras van Kashba. Dit is het hoogste punt van de verschillende waterpartijen van de Efteling die met elkaar in verbinding staan. De Sprinklervijver wordt op niveau gehouden middels een pomp die verbonden is met de Siervijver, waar het Klaterwater-systeem van de Efteling begint in de waterval. Middels een boogvormige overstort parallel aan de spoorbrug loopt water uit de Sprinklervijver naar de Siervijver terug. Deze overstort werd in (vermoedelijk) 1991 aangelegd op basis van een houten dammetje dat hier sinds eind jaren 80 ligt. Aan de oostelijke oever van de Sprinklervijver bevindt zich de betonconstructie van het (voormalige) Podium Siervijver waaronder de pompinstallatie te vinden is van de sprinklers van Droomvlucht en het Efteling Hotel. In de Sprinklervijver is de huidige, bescheiden incarnatie van de Siervijver-fontein te vinden.

De Sprinklervijver komt aan zijn naam doordat vanuit deze vijver de sprinklerinstallaties van het hotel en Droomvlucht worden gevoed. Beide werden opgeleverd in 1992, het jaar waarin ook een nieuw, strenger bouwbesluit in werking trad. Als eerste Eftelinggebouwen werden deze voorzien van een sprinklerinstallatie om zo de brandveiligheid te vergroten. De gecombineerde bron van het water werd dus de voor dat jaar in gebruik genomen Sprinklervijver. Andere besprinklerde gebouwen zoals het Huis van de Vijf Zintuigen en het Efteling Theater gebruiken de Vonderplas als waterbron. De Sprinklervijver heeft, in tegenstelling tot de rest van de Siervijver, een waterdichte bodem van zwarte kunststoffolie.