NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, is een organisatie die Nederlandse en internationale normeringen vastlegt. De normen zelf worden aangeduid met NEN gevolgd door een nummer.

Soms is er sprake van een NEN-EN, een NEN-ISO of zelfs een NEN-EN-ISO-norm. NEN staat voor NEderlandse Norm. EN voor Europese Norm en ISO voor International Standards Organisation. Het voorvoegsel geeft dus aan op welk niveau de norm is doorgevoerd.

De normen worden overigens niet bedacht door NEN, maar door de organisaties die ze willen gebruiken. Die organisaties stellen samen met een NEN-commissie de norm vast. NEN documenteert en verspreidt ze.[1]

Blussende Pardoes

De Efteling heeft bij uitzondering toestemming gekregen om af te wijken van NEN 3011, Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte, waardoor Blussende Pardoes gebruikt mocht worden voor het aanduiden van blusmateriaal.

Spookslot

Rond 2000 ontstond er grote ophef onder Eftelingliefhebbers, omdat de hoofdshow van het Spookslot niet zou voldoen aan NEN-EN 13814, Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid, die per 2007 van kracht zou worden. Warmteontwikkeling van de besturingskasten en brandgevaarlijkheid van de gebruikte materialen zouden de voornaamste reden zijn. Hierdoor zou de hoofdshow mogelijk helemaal opnieuw gemaakt moeten worden, wat een dusdanig grote kostenpost zou zijn dat het Spookslot waarschijnlijk zou verdwijnen.[2] In de jaren daarna werd er veelvuldig gespeculeerd over het mogelijke einde of een eventuele doorstart van het Spookslot. Uiteindelijk heeft de attractie het nog ruim twintig jaar volgehouden, totdat de sloop in 2022 alsnog geschiedde.

  1. www.nen.nl, de site van NEN
  2. WWW-nieuws, 6 november 2000