Pictogrammen voor brandblusser, -melder en -haspel

De Blussende Pardoes is een afbeelding van mascotte Pardoes de Tovernar die een brandslang of -blusser hanteert of een brandmelder aanwijst. Het symbool wordt gebruikt als aanduiding van de locatie waar brandbestrijdingsmiddelen zich bevinden in de Efteling.

Dit kleine stukje thematisering is bijzonder omdat hiervoor speciaal een ontheffing van de norm voor dergelijke pictogrammen (NEN 3011) verkregen moest worden.