"Kinder- und Hausmärchen" van gebr. Grimm

Mare is een oud woord dat zoveel betekent als 'tijding', 'vertelling' of 'gerucht' en in een andere vorm ook 'roem'. Vandaar ook het woord 'vermaard', beroemd, iemand waarover een mare wordt verteld.

Mare is een oud woord waarvan vergelijkbare equivalenten terug te vinden zijn in het Grieks, Middelwelsch, Oudiers en Gallisch. Waarschijnlijk is het al in de middeleeuwen in onbruik geraakt behalve in sommige verwante woorden of uitdrukkingen, zoals bovengenoemd 'vermaard', en de uitdrukking 'de mare gaat..' (er wordt gezegd..) .

In Duitse spreektaal is het woord nog wel een beetje blijven hangen, tot het uiteindelijk door de gebroeders Grimm nieuw leven is ingeblazen in het woord Mär of Märchen in de betekenis van 'sprookje'; zij noemden hun boek Kinder- und Hausmärchen.

Sprookjesrijk

Wegwijzer "Marerijk"

In de Efteling vinden we het Marerijk, het parkdeel waarin onder andere het Sprookjesbos ligt. De naam van dit rijk kunnen we dus vertalen met Rijk der tijdingen, of tegenwoordig: Sprookjesrijk.

We gaan er daarbij voor het gemak van uit dat dit de door de Efteling beoogde betekenis is, want mare kan afhankelijk van de oorsprong ook onder meer nachtspook, bitter, moeras of ketelvormige verzakking in niet-vulkanisch gesteente betekenen. Ook is het de naam van een riviertje in Leiden en Latijn voor 'zee'.

Verwijzingen