In 2003 hing het personeel van Villa Volta een plattegrondje in de wachtrij. Het mocht niet baten.

De linkerwachtrijtheorie is een theorie die Eftelingliefhebbers en andere frequente bezoekers van 1996 tot begin 2010 toepasten op de wachtrij van Villa Volta.

Theorie

De wachtrij was verdeeld in twee even lange routes, maar door de aansluiting van de meandering op de ingang van de wachtrij was men geneigd de rechter route te nemen. De linkerwachtrijtheorie beschrijft dit fenomeen, en suggereert dat de linker wachtrij hierdoor in de meeste gevallen een kortere wachttijd zal hebben.

Ontstaan

De overkapte ruimte rechts van Villa Volta vormt de wachtruimte die leidt naar de ingang van de attractie. De wachtrij is tot 2010 opgeplitst geweest in twee paden. Aan het begin van deze ruimte kon men er voor kiezen de linker of de rechter route te nemen. Oorspronkelijk was de gehele route naar de banken in de hoofdshow, dus ook in de twee voorshows, verdeeld in twee routes, maar doordat dit tot logistieke problemen leidde had men dit een paar weken na de opening in april 1996 al aangepast. De buitenwachtrij bleef echter opgesplitst.

Beide paden van de zigzaggende meandering waren tot aan de toegangspoortjes even lang, maar door de aansluiting van de meandering op de ingang van de wachtrij, namen de meeste bezoekers automatisch de rechter route. Hierdoor was de meeste gevallen de linker wachtrij beduidend korter. Aangezien Villa Volta een intervallader is, werd dit effect nog versterkt; vaak konden toepassers van de linkerwachtrijtheorie een ronde eerder de attractie betreden dan bezoekers die er vlak voor nog voor de rechter wachtrij kozen.

Pogingen tot stroomlijning van de wachtrij

Ondanks enkele voorzorgsmaatregelen die de Efteling trof in de loop der jaren, zoals een bord met twee pijlen, personeel dat de bezoekers er op wees dat er twee routes waren en voor kort zelfs een plattegrondje, bleven de meeste bezoekers de rechter route nemen.

Onenigheid

Doordat toepassers van de linkerwachtrijtheorie hierdoor vaak als enigen in de linker wachtrij kwamen te staan, en daarbij vele bezoekers in de rechter rij passeerden, ontstond het misverstand dat er werd voorgekropen. Dit heeft regelmatig geleid tot woordenwisselingen.

Einde van de dubbele wachtrij

Nadat Villa Volta in het begin van seizoen 2010 een lange renovatie had ondergaan, besloot de Efteling op 4 juni om de middenscheiding van de meandering in de ruimte te verwijderen en zo maar één rij voor het wachten te creëren.