K+R: alleen halen en b en en

Kiss + Ride of Halen en Brengen zijn faciliteiten waar auto's kortstondig kunnen stoppen om parkbezoekers in dan wel uit te laten stappen.

Normaliter moet een bezoeker betalen om de parkeerplaats van de Efteling te mogen gebruiken. Zij die alleen kortstondig stil willen staan om even iemand af te zetten, of al wachtende parkbezoekers aan het eind van de dag weer op te halen, kunnen gebruik maken van twee specifiek aangewezen plaatsen.

Aan de Europalaan is een speciale plek ingericht waar het halen en brengen dient plaats te vinden. Deze wordt dan ook aangeduid met Halen en Brengen op de officiële ANWB-wegwijzers. Men rijdt langs de bushalte en komt via de busparkeerplaats op een strook waar in- en uitstappers gefaciliteerd worden, terplekke aangegeven met verkeersbord E12, door de wetgever omschreven als "parkeergelegenheid ten behoeve van het afzetten van iemand".

Bij de ingang van de Fietsenstalling aan de Kinkenpolder bevindt zich ook een Kiss + Ride, ook aangegeven met bord E12. Dat was kennelijk nog niet duidelijk genoeg, want een onderbord legt uit: "alleen halen en brengen". Bezoekers kunnen de K+R bereiken komende vanaf de Eftelingsestraat, en moeten ook in die richting weer wegrijden. Even verderop in de Kinkenpolder bevindt zich namelijk een autoknip. Deze afzetplek wordt door de Efteling speciaal aangeraden aan hen die bezoekers in een rolstoel willen in- of uitladen.