Henk Groenen in 2007

Henk Groenen was werkzaam als hoofd communicatie en daarna als hoofd marketingcommunicatie binnen de Efteling van juni 1998 tot augustus 2008.

Groenen studeerde aan de NHTV (1983– 1987), richting 'recreatie-sociologie'. Hij begon in 1988 zijn loopbaan als PR-functionaris bij SPD Eindhoven en de Kempen. In 1991 werd hij adjunct-directeur bij de VVV te Texel waar hij verantwoordelijk was voor de communicatie over toeristisch Texel. Vanaf 1998 was hij werkzaam voor de Efteling. Groenen voelde zich sterk verbonden met het bedrijf: 'De Efteling is bijna een manier van leven', zei hij in 2001.[1]

Groenen was belast met het schrijven van persberichten, het beantwoorden van talloze e-mails en het te woord staan van de pers in tijden van zowel ellende als vrolijk nieuws. Groenen hield er een zero-tolerance beleid op na als het gaat om Eftelingliefhebbers die zich verenigden op internet - in tegenstelling tot de tijd waarin Wonderchat uitstekende contacten onderhield met de Efteling deed Groenen zijn best om het communicatiepeil tussen de Efteling haar fans zo laag mogelijk te houden.

Groenen werd in 2008 ontslagen omdat de komst van Efteling Bosrijk zou vragen om een andere marketingkoers. Dit hield onder andere in dat de opzet van de marketingactiviteiten aangepast zou moeten worden. Een gevolg hiervan was dat de directie besloot de arbeidsovereenkomst met Henk Groenen op te zeggen,[2] waarna Jennifer Welage zijn functie overnam. Zij werd na korte tijd weer opgevolgd door Koen Sanders.

Groenen ging kort na zijn vertrek aan de slag voor Europa-Park via zijn eigen communicatiebureau Greensteps. Hij was tevens mede-verantwoordelijk voor de communicatie rondom de European Attraction Show (EAS).

  1. Volkskrant Magazine: "Sprookjes Business" (april 2001)
  2. Bericht op Wondernet: 'Nieuwe marketingkoers' (2008)