Het Entreeportaal

Het Entreeportaal is de eerste ruimte in de attractie Baron 1898 waar de bezoekers (kompels) zich opstellen.

Vanuit de wachtrij worden kompels door een personeelslid verdeeld over twee groepen (Ploeg A en Ploeg B), die via door een hekje gescheiden routes over het bordes de linker- danwel rechterhelft van hetzelfde entreeportaal betreden. Ook binnen de ruimte lopen twee hekjes door zodat de twee groepen niet mengen; het pad ertussen is voor de vrije doorgang van personeel. Er klinkt dezelfde muziek als in de wachtrij, 'Kompels Gezocht'.

In de ruimte zijn diverse bezienswaardigheden te aanschouwen die betrekking hebben op het gebouw en de mijnactiviteiten die er plaatsvinden. Aan de zijde van Ploeg A, in de linkermuur is een 'eerste steen' gemetseld:

Deze eerste steen werd gedolven door de kompels
Thomas Joris Yentl Maurits Jade
Onder toezicht van
Mijnbaron Hubertus

Aangeraden wordt te passen...

Ook aan deze muur hangt een buste van de eigenaar van de mijn, Gustave Hooghmoed en een geel vierkant verboden-te-rokenbordje. Op de achtermuur hier rechts van hangt een bord Aangeraden wordt te passen....

Aan de zijde van Ploeg B hangt aan de achtermuur een authentieke houten prikklok, op de zijmuur rechts hiervan een bord met penningen voor de ochtenddienst (rond), middagdienst (vierkant) en avonddienst (driehoekig). Mijnwerkers dienden hun penning mee te nemen en aan het einde van de dienst weer te retourneren, zodat altijd duidelijk was wie er beneden was. Aan de andere kant van een venster hangt een gele authentieke mijntelefoon. Links naast de toegangsdeur is een klein controlepaneel voor personeel met de mogelijkheid tot omroep in de attractie. In juli 2016 werd het entreeportaal voorzien van een klein stukje meanderingshek.

De kompels in de twee groepen stellen zich op voor openslaande deuren naast elkaar in de achterwand van de ruimte, met erboven de tekst Naar het Kleedlokaal, Ploeg A/Ploeg B. Er klinkt tromgeroffel, wat doet denken aan de eerste voorshow in Villa Volta. Als de deuren openzwaaien kan men doorlopen naar het Kleedlokaal.