’Pieck Spieghel’ nummer 1

De Anton Pieck Club was een club van geïnteresseerden in het werk van Anton Pieck, die vanaf 1979 tot 2004 actief was met o.a. het organiseren van een Anton Pieck Verzamelbeurs, het documenteren en exposeren van werk van Pieck en de uitgave van het informatieve blaadje Pieck Spieghel.

De club werd op 26 juni 1979 opgericht door Pieck-verzamelaar Yolande Keukelaar-Coppens uit Wilhelminadorp (Z). Op haar initiatief werden de eerste leden geworven en in september 1979 verscheen de eerste editie van de Pieck Spieghel, een gestencild blad op A5-formaat, dat werd verspreid onder toen zestig clubleden. Vanaf het tweede nummer werd ze gesteund door verzamelaar Jack Bosch die een eigen uitgeverij had.

Al bij het tweede nummer zat men op tweehonderd abonnees, maar financieel bleek het lastig te bolwerken. Ook bleken Keukelaar en Bosch niet goed door één deur te kunnen. Jack Bosch nam het in de herfst van 1980 van Keukelaar over en er kwam een nieuw bestuur. Bosch overleed in 1983 bij een ongeval terwijl hij op weg was naar de Anton Pieck-beurs die de club organiseerde. Het nieuwe bestuur dat toen aantrad, onder voorzitterschap van Riet de Haas-Van Riemsdijk, heeft de club echter daarna decennialang voortgezet, inclusief het blad dat meerdere malen per jaar verscheen en vol stond met nieuws, besprekingen van verschenen boeken en verhalen over bepaalde prenten. Vanaf de eeuwwisseling was er ook structureel ruimte voor verzameld 'Efteling-nieuws' verzorgd door lid en Eftelingliefhebber Bob van Nierop.

Naast de Pieck Spieghel werkte de club ook aan het structureel documenteren van het werk van Pieck. Heel praktisch zijn de catalogi van al het werk van Pieck, waarin bijvoorbeeld al zijn kalenderplaten terug te zoeken zijn. Elk werk heeft een uniek nummer dat begint met PD, "Pieck Documentatie". Ook is er een boekencatalogus aangelegd met alle boeken waar Pieck bij betrokken was.

Een Efteling-gerelateerde uitgave van de club is Veertig Jaar Efteling, een serie van zes boekjes naar aanleiding van dit jubileum. In samenwerking met de Efteling is de losbladige uitgave De Verwaende Haen uitgebracht.

Riet de Haas-Van Riemsdijk was decennia voorzitter van de Club

Naast informatie en documentatie was het organiseren van verzamelbeurzen de andere hoofdactiviteit van de club, waar de liefhebbers van het werk van Pieck werk konden aan- of verkopen. De eerste beurs werd in september 1980 gehouden in Haarlem. Daarna vonden deze meerdere keren per jaar plaats door heel het land. In het begin werden ze ook in het door Pieck ontworpen Autotron gehouden. De huidige Anton Pieck/Efteling-verzamelbeurs Versamelbeurs Het Poortje komt hieruit voort. Ook had de club een groot aantal ingelijste reproducties van Pieck in bezit waarmee vrijwilligers Pieck-tentoonstellingen door het land organiseerden, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen en bibliotheken.

Er waren natuurlijk goede contacten met het Anton Pieck Museum dat in 1987 geopend werd, en ook wel met de Efteling. De Efteling heeft mensen in 2000 gewezen op het bestaan van de club door de website op te nemen onder “Surf mee op het WWW” in de Wondere Wereld Wijzer van de Wondere Wereld Club.

Op het hoogtepunt midden jaren negentig had de club meer dan 800 leden. Na de eeuwwisseling nam dit aantal rap af; dit werd onder andere geweten aan de opkomst van het internet. Door het afnemende ledenaantal en het feit dat niemand bereid was om de al meer dan 20 jaar dienende bestuursleden op te volgen, werd besloten de club per 31 december 2004 op te heffen. Er is wel nog een poging gedaan het aanleggen van de Pieck-documentatie voort te zetten in samenwerking met het Museum.

Ook in België heeft een soortgelijke vereniging bestaan: “Vrienden van Anton Pieck”.