Schildersezel met Pieckportret

In 2011 werd een naamloze tentoonstelling over Anton Pieck gehouden in de expositieruimte van het Efteling Museum.

In het midden van de expositieruimte was een verhoging geplaatst met daarop twee schildersezels met portretten van Pieck. Naast beide ezels stonden allerlei kleine schildersattributen opgesteld. Drie wanden van de ruimte hadden een eigen thema gekregen en lieten een facet van het leven van Pieck zien. De linkerwand, de scheidingswand tussen de tussenruimte en de expositieruimte, was behangen met drie grote lijsten met in iedere lijst een foto van Pieck met een bijbehorende anekdote. Zo vonden we hier de anekdote met het zelf openen van het Anton Pieckplein met het bekende ijsbord, en zagen we hoe Pieck de juiste kleur mengt voor het in aanbouw zijnde huisje van Hans en Grietje.

Op de achterste wand stond een projector gericht, die een diatentoonstelling liet zien van Piecks illustraties die te zien zijn in het Sprookjesboek van de Efteling. De linkerwand was bezaaid met allerlei lijsten met verschillende werken van Pieck; van uitgewerkte aquarellen tot getekende voorstudies. De enige samenhang tussen het werk was dat het geen werk voor de Efteling betrof. Deze brede selectie moest de versatiliteit van Pieck als illustrator tonen. Vreemd genoeg zijn de lijsten nooit voorzien geweest van enige vorm van uitleg of omschrijving. In de vitrines, die standaard in de hoek van de expositieruimte zijn opgesteld, werden later in het seizoen nog souvenirs geplaatst uit de dan nieuwe Anton Pieck-souvenirlijn in samenwerking met Intratuin.

De tentoonstelling werd bedacht door Robert-Jaap Jansen. Het was de meest oninformatieve en kleinst opgezette tentoonstelling die het museum tot nu toe heeft gekend. In het seizoen van 2012 maakte de expositie plaats voor een nieuwe tentoonstelling.