De Zonneweide met weinig zon

De Zonneweide is een energiecentrale van de Efteling, bestaande uit rijen zonnepanelen die zijn opgesteld op een weiland aan het westelijke stuk van de Eftelingsestraat, tussen de Dodenauweg en de Kegelaar, naast het overloopparkeerterrein.

De zonneweide heeft een oppervlakte van 29.200 m² en huisvest bijna 12.000 zonnepanelen. Rondom liggen aarden wallen met beplanting om het geheel wat aan het oog te onttrekken. De locatie was in het Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 oorspronkelijk voorzien als plek voor de parkeerplaats.

De Zonneweide vanuit het noordoosten

De weide werd aangelegd in mei 2023 met als doel bij te dragen aan het zelfvoorzienend worden van de Efteling op het gebied van de benodigde energie. Per half augustus dat jaar kon ze in gebruik genomen worden. De inzet van zonnepanelen sluit in principe goed aan bij de bedrijfsvoering van de Efteling, waarbij overdag en juist op zonnige dagen de meeste stroombehoefte is. Met de weide kan zo'n 15% van het stroomverbruik opgewekt worden.

Vanuit de lucht, met op de voorgrond de zonnepanelen-carports op de parkeerplaats

Op 16 mei 2024 werd er een batterijpakket in een zeecontainer aan de voorziening toegevoegd. Hiermee kan opgewekte energie die op dat moment niet nodig is voor de Efteling opgeslagen worden, om weer aangesproken te worden op momenten dat er meer vraag is dan zon.

Naast de Zonneweide heeft de Efteling op een gedeelte van de Parkeerplaats ook carports met ongeveer net zoveel zonnepanelen erop en hebben verschillende (attractie)gebouwen zonnepanelen op de daken.

De naam Zonneweide is eerder door de Efteling gebruikt: tussen 2002 en 2005 was dit een grasveld in het Efteling-park.