Program van de opening

De Swaerte Vleermuys was een theeschenkerij die ter gelegenheid van de opening van het Spookslot op 10 mei 1978, voor één dag was ingericht in Het Witte Paard.[1][2]

Hier vingen de openingsplechtigheden aan. Na een begroetings- en openingswoord van directeur Herman ten Bruggencate en een inleiding van burgemeester Ferdinand Fiévez van Loon op Zand hield staatssecretaris van Economische Zaken belast met toerisme, de Ted Hazekamp een openingstoespraak. Hierop volgde een ludieke presentatie gehouden door "dr. Eugene Hellnick", een "vooraanstaand Brits deskundige op het gebied van spoken en spookverschijningen" (een acteur van The Phantom Captain).

Daarna werden de aanwezigen door bestuursvoorzitter Gé Rieter van Stichting Natuurpark de Efteling nog kort toegesproken, waarna het gezelschap naar het Spookslot geleid werd.