Gondels in de nieuwe Sterrentunnel in 2013

De Sterrentunnel is een intermezzo tussen de Elfentuin- en Hemelburchtenscènes in Droomvlucht. De verbinding is nodig door de ligging van deze twee scènes in het attractiegebouw, en waarschijnlijk ook om veiligheidsredenen: er was, zeker in de beginjaren toen je nog niet overal in de attractie kon uitstappen via vluchtpaden, genoeg plek nodig om gondels te ontruimen tussen de scènes in.

De tunnel

De gondels zweven door een donkere tunnel waarin glasvezelverlichting het idee van het vliegen door de sterren in het heelal nabootsen. Aan het einde van de tunnel is een cluster van heel fel knipperende lichtjes te zien, die als doel hebben de pupillen enigszins te laten samentrekken zodat de duistere Hemelburchtenscène, waar je rechtsom indraait, extra duister lijkt. De gang heeft een eigen 'space-synth'-achtig muziekstuk.

Aanpassingen

De bloemen in de tunnel in 1993
Tunnel in 2004

Oorspronkelijk was de tunnel voorzien van sterrenlichtjes op zacht met de gondels meegolvende zwarte zware gordijnen, en was het begin van de tunnel aan de Elfentuin-kant voorzien van in het blacklight oplichtende bloemen; je 'droomde' als het ware een overgang van de bloemenweelde naar het heelal.

De meedeinende gordijnen hadden helaas last van grijpgrage handen. Tijdens de winter van 2003 werden deze vervangen door vaste gegolfde panelen met veelkleurige glasvezellampen.[1] Er kwamen toen ook fluorescerende verfspetters op de vloer. In deze spetters was ook de signatuur van Ton van de Ven ('Ton') te herkennen, als onderdeel van kleine hommages in de attracties rond het nieuw benoemde Ton van de Venplein. Het ook bij deze gelegenheid onthulde schilderij in de voorshow van Villa Volta was echter een langer leven beschoren. Al met al was de situatie na de renovatie nogal een achteruitgang ten opzichte van het oorspronkelijke effect van de tunnel tijdens de eerste jaren.

Bij de renovatie in de herfst van 2013 werd de inrichting weer compleet vervangen: er kwamen rondom witte glasvezellichtjes op een vaste, geheel zwarte achtergrond.[2] De bloemen aan het begin van de tunnel, die al sinds eind jaren negentig slecht onderhouden werden waardoor de blacklight snel degradeerde, werden bij dit onderhoud verwijderd. Bij de renovatie van 2023 werden de knipperlichtjes aan het eind van de tunnel vervangen door een ander knipperend effect van blauwe stippen.