De Elfentuin

De Elfentuin is de derde scène in Droomvlucht, tussen het Wonderwoud en de Sterrentunnel. Het is de locatie waar we Koning Oberon treffen. De gondel zweeft vlak over de grond in een halve cirkel langs de wanden van de scène, om de vijver die zich in het midden van de scène bevindt.

Bij binnenkomst is op ooghoogte een elf van dichtbij te zien die vliegt. Net als het Wonderwoud speelt de scène zich af in een betoverd bos, maar ditmaal is de grond bezaaid met tientallen soorten bloemen en een vijver, waar elfen pootjebaden en bloemen plukken. Na een halve draai om de scène is aan een tak een schommelend elfje te zien, met daarboven op de tak twee zingende elfen. Aan de rand van de vijver staan herten en een pauw die zijn staartveren toont. Boven de vijver hangt een elfenwoning, besmukt met bloemen. De vijver is een van de locaties in de Efteling waar veel bezoekers de behoefte voelen om een muntje te werpen.

Na de vijver komt Koning Oberon in zicht, die vanuit zijn zetel van zonnebloemen naar ons zwaait. Om hem heen zitten enkele elfen en achter de troon zijn meerdere kleine elven te zien die rond een bloemenwoning vliegen. In de verte is een bergachtig landschap te zien op een schildering op de wand. Op dit punt in het traject zit aan je rechterhand een merkwaardig effect, dat al lange tijd defect is: enkele elfenhanden staken uit het groen om te wuiven naar de bezoekers. Terwijl je naar de rotsachtige donkere tunnel draait, kun je als je rechtsachterom kijkt hier de techniek van zien.

Waar je tegenwoordig het grootste deel van het traject door de Eftentuin aflegt boven plateaus met grasmatten die niet ver onder de gondel geplaatst zijn, was deze scène van Droomvlucht bij opening een stuk opener; de plateaus (die pas veel later om evacuatieredenen zijn aangebracht) waren er nog niet en de bloemenzee strekte zich uit van vijver tot de wand van de scène, wat een ruimtelijker effect gaf.

Galerij

Ontwerp en bouw

Scène