Het eiland anno 2015, gezien vanuit de Gondoletta

Het Siervijver-eiland is een niet toegankelijk eiland in de Siervijver, begroeid met bomen. Vanaf het eiland klinkt de muziek van de Gondoletta, en er bevindt zich een waterval.

Het eiland is niet toegankelijk voor parkbezoekers, maar wel voor watervogels waarvan er diverse op het eiland nestelen. Voor deze vogels is op het eiland ook een nachthok gebouwd. Aan de zijde van het Kinderspoor is een kleine aanlegplaats voor een bootje, bestemd voor onderhoudspersoneel. Op het eiland is een kunstmatige waterval aangelegd ter verdere verfraaiing. Ook staan er boxen voor de soundtrack van de Gondoletta.

Tijdens de Winter Efteling klinkt vanaf het eiland de Winter Efteling-soundtrack.

Geschiedenis

Siervijver met eiland, jaren 50.

Het eiland is aangelegd tegelijk met de Siervijver zelf in 1953. Vermoedelijk is er geen expliciet doel geweest en is het, net als met de hele Siervijver, te doen geweest om de esthetiek, met name het uitzicht vanaf het terras van het Café-Restaurant. Aan de oostzijde was een lange waterval aangelegd die uitkwam in de Siervijver.

Met de komst van de Gondoletta in 1981 veranderde de omgeving, maar het eiland zelf bleef ongewijzigd. Wel klinken vanaf 1982 de klanken van de Allegro Brillante vanaf het eiland. In de winter van dat jaar werd de bestaande waterval vervangen door één aan de andere kant van het eiland, geconstrueerd uit gestapelde natuursteen.

Sinds 2000 stroomt via de waterval op het eiland het Klaterwater, dat de bron vormt van de waterhuishouding in het park, de rest van de waterpartijen in het park binnen.

In de bomen op het eiland in de Siervijver werd voor Winter Efteling 2007-2008 langwerpige LED-verlichting aangebracht die in een wispelturig patroon de illusie wekt naar beneden 'te stromen'. De lampen hangen er nog steeds en zijn het hele seizoen zichtbaar, ook wanneer ze niet in gebruik zijn.

In het verleden zijn er diverse plannen geweest om het eiland toegankelijk te maken voor het publiek. Begin jaren 80 werd gedacht over een 1001-Nachtshow, dat uiteindelijk op een andere plek culmineerde in Fata Morgana. Tot op heden behoudt het eiland dus zijn zuiver esthetische functie.