Wervingsfolder voor nieuwe seizoensmedewerkers (2007-2009)

Een seizoener was een functie voor een medewerker van het attractiepark in de periode waarin de Efteling nog een wintersluiting had (dus tot 2010). Een seizoener werkte het complete seizoen in het park. Dit in tegenstelling tot vakantiemedewerkers, die alleen tijdens drukke perioden in de Efteling werkzaam zijn. Seizoeners solliciteerden naar een specifieke functie en plaats in het park (anders dan bij vakantiemedewerkers) en kregen een contract voor een vast aantal uren.

In de jaarlijkse periode dat de Efteling gesloten was, tussen eind oktober en eind maart, kon de seizoener voor een deel van de tijd terecht bij de Winter Efteling (vanaf 1999), werd via de EPBV in een andere sector geplaatst (vanaf 2000) of genoot een WW-uitkering.

Voordat in 2000 de EPBV werd opgericht waren seizoeners tijdens de wintermaanden op zichzelf aangewezen. Enkele medewerkers hadden in de sluitingsperiode een baan als onderhoudsmedewerker bij de Technische Dienst of bij Decoratie en Vormgeving, maar het merendeel zocht tijdelijk ander werk of zat in de WW. In een ingezonden brief in de communistische krant De Waarheid verschijnt in 1980 felle kritiek op het personeelsbeleid van de Efteling:

Over het personeel: eveneens monddood gemaakt en bewust zo in stand gehouden. Angstvallig ziet het Efteling-bestuur er op toe, dat het aantal vaste medewerkers niet boven de honderd komt; vrees voor de ondernemingsraad?! Tientallen seizoenwerkers staan op een halfjaars contract. Ieder najaar weer ontslag en ieder voorjaar weer een sollicitatie-procedure. Gevolg: netjes je bek houden als je daar werkt en wil je het volgend seizoen er nog werken. In de winter genieten ze van een WW-uitkering (voor seizoenwerkers geldt immers een aparte ww-regeling). Deze is zo laag, dat de ex-Efteling-medewerkers een aanvulling krachtens de bijstandswet dienen aan te vragen.[1]

Sinds de jaarrondopening in 2010 is er geen periodieke onderbreking van het dienstverband meer en bestaat de seizoener als benaming niet langer. Voor dezelfde functie worden tegenwoordig de termen Gastheer of Gastvrouw aangehouden.


Verwijzingen
  1. De Waarheid: 'De Efteling' (24 april 1980)