Boodschap 73x73.png

Niet te verwarren met het televisieprogramma Grobbebollen maken lol

Grobbebollenlol

Grobbebollenlol is één van de twee parkshows in 2010, gehouden op het Vogel Rokplein. De show gaat over de Grobbebollen Geel en Broer die een avontuur beleven in het luchtkasteel van TiTaTovenaar.

De show had plaats in een torentje dat kon openklappen om een decor te vormen waarin de twee poppen en hun spelers de act ten beste konden geven. Aan de muur hingen 'schilderijen' van de cartoonversie van de TiTaTovenaar-karakters. De muziek in de show is gecomponeerd door René Merkelbach.