Logo van de club

Gli Gnomi was de naam van de Efteling Motorclub die in 1993 werd opgericht door personeelsleden die een motorhobby deelden. De club organiseerde jaarlijks enkele tours en maandelijks kwamen leden bij elkaar om over hun motorhobby te praten.

Aanvankelijk zou de club 'M.C. de Kabouters' heten, maar dit werd door enkele bestuursleden wat te zoetsappig klinkend gevonden. Aart Waltman kwam op het idee om de Italiaanse vertaling van 'De Kabouters' te nemen, wat 'Gli Gnomi' is.[1] Een gnoom is in het Nederlands een soort ondeugende kabouter, en dat werd dan ook uitgebeeld in het Eftelingse logo van de club, dat werd ontworpen door Ton van de Ven. Ook kreeg de club een eigen ovalen pin, die in een oplage van 250 stuks verspreid werd.

Gli Gnomi-pin

Ter gelegenheid van het twaalf en een half jarig bestaan in 2005 werd een nieuwe pin gemaakt, waarvan duizend genummerde exemplaren verkocht werden ten behoeve van Villa Pardoes. De actie bracht € 6.533,80 op.

Op 23 februari 2008 werd in Café De Efteling afscheid genomen van de club aangezien er geen nieuw bestuur gevonden kon worden.[2]


  1. Efteldingen (personeelsblad): Gli Gnomi (6e jaargang, februari 1998)
  2. Vijf Zintuigen: Motorclub Gli Gnomi opgeheven