Op den Kamp in 1952
Op den Kamp en Anton Pieck tijdens overleg

Gerardus Alphonsus op den Kamp (Zevenbergen, 27 augustus 1916) was directeur Publieke Werken van de gemeente Loon op Zand in de jaren vijftig en zestig. In deze functie was hij nauw betrokken bij de eerste decennia van de Efteling. Als bouwkundig tekenaar vertaalde hij de impressies van Anton Pieck naar concrete werktekeningen.

Bouwkundig tekenaar

Burgemeester Van der Heijden was een drijvende kracht achter de oprichting en vroege ontwikkeling van de Efteling. Vermoedelijk om de Efteling kosten te besparen, zette hij zijn ambtenaar Op den Kamp in voor alle bouwtechnische zaken in het park.[1] Overigens besteedde die veel van het concrete tekenwerk weer uit aan bouwkundig tekenaar Heijnsbergen en zette Op den Kamp enkel zijn handtekening onder de gemaakte tekeningen.[2]

Op den Kamp vormde samen met Anton Pieck en Peter Reijnders het driemanschap aan adviseurs dat iedere woensdag bijeenkwam met de directie en een ronde door de Efteling liep om het gemaakte werk te beoordelen. Tot het eind van de jaren zestig is hij betrokken bij de Efteling: in 1970 besluit Van der Heijden om de vaste adviseursvergaderingen van de agenda te halen.[3]

Vierde grondlegger

De Efteling erkent bestuurder Van der Heijden en de twee adviseurs Pieck en Reijnders als zijn officiële grondleggers, en dat komt ook zo tot uitdrukking in publicaties en bijvoorbeeld de gedenkzuil. Niettemin is er veel voor te zeggen dat de rol van Op den Kamp even zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de Efteling zoals we die nu kennen: het idee van Reijnders, op basis waarvan Pieck een impressie maakte, werd vervolgens door hem vertaald in een concrete vorm en materialen. Het was dan ook altijd het driemanschap aan vaste adviseurs dat gezamenlijk besliste over de te realiseren attracties.

Van der Heijden benoemt dit ook in zijn toespraak bij de opening van De Indische Waterlelies, waarin hij Pieck, Reijnders en Op den Kamp in één adem noemt als instrumenteel voor de creatie van het park zoals het op dat moment bestond. Niettemin rekent de Efteling hem tot op heden niet tot de officiële founding fathers.


Verwijzingen
  1. 'Speeltuin groeide uit tot miljoenenaffaire', Leeuwarder Courant, 09-09-1967
  2. Persoonlijk gesprek met Jan Verhoeven, september 2013
  3. Henk vanden Diepstraten: De Efteling / Kroniek van een sprookje, p. 71 (2002)