De aanduiding 'FAB' is nog in gebruik op een plattegrond uit 1980.

FabStu, verkorting van Fabiola Studio, is de projectnaam van De Indische Waterlelies.[1]

De naam werd al in 1962 gebezigd. Aan het begin van dat jaar begon men met de voorbereidingen voor de attractie, gebaseerd op het boek De Twaalf Wonderlijke Sprookjes van Koningin Fabiola. Men had echter gedurende het hele jaar nog geen definitieve keuze gemaakt welke van de sprookjes gerealiseerd zou worden, wat de verwijzing naar Fabiola in plaats van iets specifiekers verklaart.

Een deel van de naam heeft nog lange tijd doorgeleefd in de aanduiding Fabloods, voor de loods van de milieudienst die direct achter het Waterleliescomplex stond. De loods verdween in 2004 voor de bouw van Het Meisje met de Zwavelstokjes.

  1. H. vanden Diepstraten: Kroniek van een Sprookje, p. 62.