De Betoverde Kraai

De betoverde kraai is een figuurtje uit het Spookslot.

De betoverde kraai van heks Visculamia wordt allereerst genoemd in het verhaal dat te horen is in de voorshow van het Spookslot: "En steeds als het water van de Maas weer stijgt, slaat de betoverde kraai van Visculamia om twaalf uur de klok." Later in dezelfde vertelling wordt hij als "de boze kraai" gekarakteriseerd.

Ook komt het creatuurtje terug in de hoofdshow, waar hij vlak voor het verschijnen van de monniken de bel luidt boven de grote dubbele deuren midden in het decor. Opvallend is dat de betoverde kraai een duivelachtig wezentje is, dat op zijn vleermuisvlerken na niets wegheeft van een vogel.

De Betoverde Kraai in verschillende stadia