Monniken en kaarslicht in de gang
Monniken bij ander showlicht door storing aan aandrijving

De Monnikengang was de gang in het midden van de hoofdshow van het Spookslot. Het ambulatorium had vier gotische bogen met (deels ruïneuze) maaswerk-pijlers, waarvan de linker tactisch was 'dichtgemetseld'. De rechter drie gaven zicht op de kloostergang erachter. Boven de bogen bevonden zich twee van de levende waterspuwers van de show.

De gang speelde vooral aan het begin van de show een grote rol, als de scène nog grotendeels rustig was, en een stoet van vijf monniken met kaarsen plechtig zingend door de gang schreed. Wanneer de monniken door een zware deur de gang hadden verlaten, ving de dodendans aan.

Techniek

Persfoto uit 1979, waar de monniken achter de normaal gesloten deuren te zien zijn

De monniken hingen aan donkere draden en waren bij het begin van de show ineengeschoven achter de dichtgemetselde boog. Wanneer hun moment daar was, gingen blacklight-lampjes achter de bogen aan om hun witte gewaden op te laten lichten, en flakkerden de kaarslampjes in de kandelaars op. Vijf karretjes op twee parallelle rails boven de monniken werden door een staalkabel vooruit getrokken waardoor de geeste(lijke)n voortbewogen. Tussen de rails was een onregelmatig profiel van hout gemonteerd, dat middels rollers en trekkabels zorgde voor het onregelmatig bewegen van de armen en kappen van de pijen. Doordat ook de motor van de staalkabel sneller en langzamer ging, ontstond veel dynamiek. Een sterke witte spot lichtte de monniken aan als ze door de 'deur' aan het einde van de gang gingen. In werkelijkheid liepen de karretjes hier weer tegen elkaar aan en werden de monniken tegen elkaar aangeschoven, achter de steunbeer, links van de grote dubbele deur in het decor. De monniken liepen ook op de vloer, onderaan hun gewaden, over een staalkabel om ze stabiel te houden, en te voorkomen dat ze te veel uitwaaierden tijdens hun tocht.

Wanneer de hoofdshow voorbij was en het decor donker, reden de karretjes met de monniken achteruit terug naar hun startpositie, waarbij ook weer de bewegingen werden gemaakt door het onregelmatige profiel. Voor Eftelingliefhebbers was het een genoegen dit met een lampje te bekijken na de show. Het 'terugspoelen' van de monniken was de belangrijkste reden waarom aan het einde van een Spookslotshow even tijd genomen moest worden voor de start van de volgende show.

De oranje kaarslampjes van de monniken zijn in de loop der jaren vervangen door realistische kaarsvlamkleurige exemplaren die het tafereel extra souplesse gaven.