De Arabische Show is de werknaam van een plan voor Arabisch entertainment in de Efteling, uitgevoerd in tenten, dat nooit verder is gekomen dan een pilot in 1986.

In het najaar van 1986 lanceert Marc Taminiau bij de directie het plan voor een "Rondtrekkende Arabische Show". Het idee is dat in zeven gekoppelde tenten doorlopend een voorstelling wordt opgevoerd. Terwijl de show start in de eerste tent, kunnen tent twee, drie tot en met zeven nog gevuld worden met publiek. Heeft het eerste showdeel tent zeven bereikt, dan begint in tent één de finale. Door deze fasering van bezoekers was een hoge capaciteit mogelijk, en dus weinig wachttijden. Taminiau had berekend dat er anderhalf miljoen gulden nodig was voor de realisatie. De medewerking van Joop van den Ende had hij al verzekerd.[1]

Bij de presentatie van dit idee aan het bestuur was Ruud de Clercq tegen. Rieter ziet er wel wat in en laat een pilot maken: Taminiau krijgt twaalf dagen en 150 duizend gulden. Hij werkt dit uit tot twee pilotvoorstellingen op één avond met kamelen, buikdansers en driehonderd Kaatsheuvelse kinderen, op 21 oktober, in een tent op de Duykse Hoef.[1] De gehele staf, directie en Raad van Commissarissen worden uitgenodigd om met echtgenote en (klein-)kinderen te komen kijken en te beoordelen.[2]

Het resultaat werd goed beoordeeld: 90% van de ondervraagden vond de show goed tot zeer goed. Het mag niet baten: nog diezelfde avond wijst het bestuur het plan af, maar kiest er wel voor om meer live-entertainment te gaan bieden, vooral op locaties waar bezoekers lang moeten wachten.[3]

De naam 'Arabische Show' was tevens één van de werktitels van Fata Morgana.


  1. 1,0 1,1 Marc Taminiau: Op Weg Naar Ooit. Uitgeverij De Toerist, 1998.
  2. Uitnodiging try-out Arabische Show, 9 oktober 1986, Ir. R.G. de Clercq
  3. "Knipselkrant - PR - Nieuws" (interne personeelsuitgave), 3 november 1986