Door Pieck ontworpen briefhoofd van de school

De Anton Pieckschool was een basisschool voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (L.O.M.) in Kaatsheuvel, vernoemd naar Anton Pieck bij de oprichting in 1976. In 2012 is de school met een andere school voor speciaal onderwijs gefuseerd en samen heten deze tegenwoordig Het Zilverlicht.

In 1976 werd Jack van de Sanden aangesteld als schoolleider van een nieuw op te richten L.O.M.-school in Kaatsheuvel. Hij bezocht de tentoonstelling Anton Pieck - Ontwerpen voor De Efteling en kwam daar op het idee om de nieuwe school naar Anton Pieck te vernoemen. Hij vroeg Pieck toestemming, die hij kreeg, 'mits mijn naam niet misbruikt zal worden'. Hiermee werd het de enige school in Nederland vernoemd naar Pieck. De school nam eerst haar intrek in de oude Bernardusschool, hoek Doctor Ariënsplein & Wilhelminaplein, op nog geen kilometer van de Efteling. Pieck ontwierp een briefhoofd en een schoolnaambord in Pieck-lettertype dat werd vervaardigd door de Efteling. Pieck en zijn vrouw Jo openden de nieuwe school op 16 december 1976.

Onthulling plakkaat ontworpen door Pieck en gemaakt door Van de Ven (1984)

De band tussen Pieck en 'zijn' school en Efteling en deze school is daarna altijd warm gebleven. Pieck kwam geregeld langs op de school op de woensdagen dat hij ook de Efteling bezocht. De school vierde ook altijd de verjaardag van Pieck.

Bij de viering van 85 jaar Anton Pieck in 1980 brachten de leerlingen als onderdeel van de feestelijkheden in de Efteling het schoollied ten gehore in het Victoriaans Theater.

Op 18 augustus 1983 legde Pieck de eerste steen voor nieuwbouw van de school aan de Ringvaart, voorzien van zijn bekende monogram AP. Bij opening van deze nieuwbouw op 6 april 1984 onthulde hij naast de ingang een groot plakkaat van de tekening die hij eerder maakte als briefhoofd, door Ton van de Ven vervaardigd: 'schoolmeester uit de vorige eeuw'.

Uitreiking sprookjesboek (2010)

In 1989 werd de oude klimtoren uit de speeltuin van de Efteling geschonken aan de school. Deze stond nog tot 2014 op het schoolplein. Op 19 maart 2010 werd ter gelegenheid van de schenking van duizend exemplaren van Sprookjesboek van de Efteling aan scholen in heel Nederland het eerste daarvan uitgereikt aan Sanne Pulles, voorleeskampioen van Anton Pieckschool.

De klimtoren op het schoolplein

In 2012 fuseerde de school met een school uit Waalwijk en beide scholen gingen verder onder de naam Het Zilverlicht. Omdat vanwege de fusie de school in 2014 verhuisde naar Waalwijk, werd het schoolgebouw gesloopt. De eerste steen met initialen AP werd overgedragen aan de Heemkundekring 'de Ketsheuvel'. Het klimrek werd weggegeven aan een buitenschoolse opvang waar het nog enkele jaren dienst deed. Op de plek van zowel de eerste als tweede locatie van de school staan nu woningen.