Tentoonstellingscatalogus

Onder de naam Anton Pieck 85 jaar werd van 19 april tot 15 juni 1980 in het Singer Museum in Laren een grote overzichts­tentoonstelling gehouden van zo'n 400 werken van Anton Pieck.

De eerste publieke tentoonstelling voor Piecks werk werd in 1975 gehouden in kasteel Middachten, bij een kunst- en antiekbeurs, maar de overzichtstentoonstelling in het Singer Museum was de eerste grootschalige expositie die een overzicht gaf van de breedte van zijn werk.

Directe aanleiding was de 85e verjaardag van Pieck zelf, maar, zo schrijft samensteller Wim Verhagen in de catalogus, vooral vonden ze al langer dat de kunstwereld het bestaan van Pieck welhaast had ontkend of hem niet waardig had geacht, en met een grote overzichtstentoonstelling in een serieus museum wilde men dit rechtzetten. Hij zocht en kreeg dan ook de steun van O. ter Kuile, conservator van het Rijksmuseum, en vond de Singer Memorial Foundation bereid haar museum ter beschikking te stellen.

Het was Pieck zelf die de vier zalen heeft aangewezen waar de expositie plaatshad, die 62.000 bezoekers trok.

Van de tentoonstelling werd een catalogus uitgebracht, die een dubbelfunctie kreeg als 'gezellig kijkboek', zodat ook zij die tentoonstelling gemist hebben het werk van Pieck in breedte kunnen aanschouwen: Anton Pieck 85: een wonderlijk fenomeen.

Het succes van de tentoonstelling was ook aanleiding voor de plannen om een eigen museum voor Pieck te openen, hetgeen vier jaar later materialiseerde in het Anton Pieck Museum te Hattem.