Ansichtkaart van het Sportpark met de "wielerbaan"

De "wielerbaan" was onderdeel van het R.K. Sport- en Wandelpark tussen vermoedelijk 1935 tot en met 1949, maar het is onduidelijk of er ooit in wedstrijdverband gefietst is.

Luchtfoto 1944 met in het midden, recht onder twee sportvelden, een ovale baan

Volgens Kroniek van een Sprookje werd in 1937 een wielerbaan aangelegd, die nooit als zodanig gebruikt zou zijn.[1] Dat lijkt een verkeerd jaartal te zijn - in 1935 werd namelijk door de Heidemij, als onderdeel van de werkzaamheden voor het R.K. Sportpark, onder andere een wielerbaan aangelegd. De wielerbaan is "wegens de vermoedelijk weinig toekomst van deze sport ter plaatse" nog voor die in gebruik werd genomen, omgevormd tot een atletiekveld.[2]

In de navolgende jaren wordt er in kranten wel nog over de "zogenoemde wielerbaan" gesproken, maar dan als locatie van niet-wielerevenementen, zoals optredens en manifestaties. De Kroniek vermeldt onder andere vakantiespelen van de Broeders van Liefde. Vermoedelijk is de naam wielerbaan dus aan het terrein blijven kleven, zonder dat het als zodanig in gebruik was. Er is ons geen concrete informatie bekend dat er ooit wielrenwedstrijden gehouden zijn.

Plattegrond 1949 met donkergekleurd ovaal de wielerbaan

Op een ansichtkaart van het Sportpark is de verhoogde wielerbaan goed te zien naast het voetbalveld, op een luchtfoto uit 1944 is ook goed te zien waar die lag, recht onder de twee sportvelden.[3] Dit is waar nu het Sprookjesbos ligt (kasteel van Doornroosje). Op de plattegrond van tentoonstelling De Schoen '49 is ook de "wielerbaan" nog duidelijk aangegeven, op deze tekening Hij ligt hier recht onder het tentoonstellingsterrein.[4] De positionering van de diverse kaartelementen binnen het totale Efteling-terrein lijkt in deze tekening verschoven te zijn waardoor het lijkt alsof hij zuidelijker ligt, maar vermoedelijk is hij niet verplaatst.

In 1950 werd door de Nederlandsche Heidemaatschappij en de Dienst Uitvoering Werken het Sportpark-terrein omgevormd tot Natuurpark De Efteling. Daarbij werden vele grote grondwerken verzet. Het lijkt waarschijnlijk dat bij die grote hervormgeving van het terrein de wielerbaan verdwenen zal zijn. Na 1950 wordt er niets meer van vernomen.

  1. Henk vanden Diepstraten: De Efteling/Kroniek van een Sprookje. Baarn: Tirion (2002), p. 6
  2. Nieuwe Tilburgsche Courant: R.K. Sportpark Kaatsheuvel (13 mei 1935)
  3. Royal Air Force, luchtfoto 16 september 1944, collectie Wageningen Universiteit
  4. H. Schickendantz: Tentoonstelling "De Schoen" '49, plattegrond.